International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

Link to English Section

       

1

 

پيوند به صفحه اصلی

می 2011

 

 

میترا، از ایزدان ایرانی دوران باستان ـ2

پیوند به بخش ـ 4

پیوند به بخش ـ 3

پیوند به بخش ـ 1

عکس ها از: مهدی فتوحی

اولین عکاس ایرانی،  که مجموعه ای از تندیس ها، نقش برجسته ها و معابد  میترا، را به تصویر کشیده است. میترا یکی از ایزدان ایران  است،  که در یک دوره ی نسبتا طولانی مورد ستایش  بخشی از جهان  باستان بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه دارد

 عکس ها به ترتیب از بالا به پایین:

ـ مهدی فتوحی

یک- نقش برجسته ی میترای گاواوژن در مهرابه ی سن کلمنه ی شهر رم. ایتالیا

دو- نقش برجسته ی میترای گاواوژن در مهرابه ی دوئینو ی شهر تریسته . ایتالیا

سه- نمای دیگر همان نقش برجسته ی میترای گاواوژن در مهرابه ی سن کلمنته ی شهر رم. کائوتوپاتِس. مشعلداری که مشعل فروافتاده دارد. یکی از نمادهای تثلیث مهری است و نماد غروب آفتاب.

چهار- بخشی از نقش برجسته ی میترای گاواوژن در حیاط موزه هتروسکی شهر رم. در این نقش ما خدای آفتاب ، سول، را سوار برچهار اسب می بینیم به همراه او در بالای تصویر کلاغ یا پیک میترا دیده می شود که به میترا خبر می رساند که باید گاو را بگیرد و او را قربانی کند.

پنج- نقش برجسته ی کوچکی از میترای گاواوژن . در موزه واتیکان شهر رم. ایتالیا.

شش- بخشی از نقش برجسته ی زروان در موزه ی واتیکان. ایتالیا

هفت: سردیس میترا در موزه ی ( گویا ) شهرداری رم.

هشت: نقش برجسته ی میترای گاواوژن در موزه ی شهرداری شهر رم. ایتالیا. در پایین این نقش برجسته ما تثلیث مهری را که نماد شبانه روز است به وضوح می بینیم. کائوتِس با مشعل برخاسته که نماد طلوع روز است در سمت چپ دیده می شود و کائوتوپاتِس با مشعل فروافتاده که نماد غروب خورشید است در سمت راستو مهرگاواوژن که نماد خورشید در ظهر است در مرکز تصویر. بعلاوه خلاصه ای هم از داستان مهر در دو سوی چپ و راست نمایش داده شده اند.

نه: یاری رساندن میترا به سول . در همان نقش برجسته ی قبل.

ده: کائوتوپاتس. در همان نقش برجسته ی قبل.

یازده: سول و کلاغ در همان نقش برجسته ی قبل.

دوازده: در این بخش از همان نقش برجسته ی پیشین ماه در وسط تصویر و مهر در حال گرفتن گاو و سوار شدن بر او در سمت چپ تصویر دیده می شوند.

سیزده: سول و کلاغ. از نقش برجسته ی دیگری در همان موزه ی شهرداری شهر رم.

چهارده: عقرب در همان نقش برجسته ی قبل که بیضه های گاو را که نماد زایش و باروری است چنگ زده.

 

استفاده از این عکس ها، فقط با نام عکاس، و کمیته نجات پاسارگاد مجاز است

These photos could only be reproduced by the permission of the photographer and savepasargad.com

www.savepasargad.com

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد