Save  Pasargad Committee

 

Link to English Section

 

يپوند به صفحه اصلی                                                                            ممی 2012                    مم

 

 

 

آسیب های تازه به بنای تاریخی و جهانی پاسارگاد

عکس ها از: داریوش

همراه کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

 

بنای تاریخی پاسارگاد، یا آرامگاه کورش بزرگ، از معدود میراث ملی ایرانیان است که به عنوان میراثی بشری نیز شناخته شده و در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است.

بنا بر اساس کنوانسیون جهانی 1972 یونسکو، نگاهداری و نگاهبانی ازمیراث جهانی برعهده ی کشورهای امضا کننده این کنوانسیون و زیرنظر سازمان یونسکو می باشد.

متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی، از آغاز تا کنون نه تنها کمترین توجهی به نگاهبانی و نگهداری از میراث های ملی و بشری ایران نداشته، و نه تنها آن ها را در مقابل آسیب های طبیعی بی دفاع رها کرده، بلکه گاه خود در تخریب و نابودی این آثار، به خصوص آثار تاریخی غیر اسلامی،  نقش عمده ای داشته است. یکی از این آثار جهانی که همیشه مورد بی توجهی و تخریب های عمدی قرار گرفته بنای تاریخی و جهانی پاساگارد است که اتفاقا در سال های اخیر بیش از همیشه مورد توجه ایرانیان بوده است.

همین توجه سبب شده که مدیران سازمان میراث فرهنگی و مشاورین کم دانش آن ها، انواع و اقسام نقشه ها را برای ویرانی این بنا تدارک ببینند، از به آب بستن آن به وسیله ی سد پرخرج و بیهوده سیوند گرفته تا خصوصی سازی حریم جهانی آن و انداختن اش در دست سودگران بی فرهنگ، و تا برنامه ی ساختن هتل های بی قواره در محوطه تاریخی آن و کور کردن عمدی نمای زیبا و با شکوه آن، و یا ساختن دریاچه در کنار آن و پراکندن رطوبتی دایمی به بنای پاسارگاد و آثار تاریخی دیگر آن منطقه، و همزمان انتشار مطالبی مضحک چون رطوبت برای آرامگاه کورش مفید است، از زبان افرادی بی مدرک و تخصص و ایران ستیز، با عناوینی دروغین چون باستانشناس و ایرانشناس و غیره... و آنجایی هم که در ارتباط با آسیب های وارد شده به این بنا، و براساس اطلاع رسانی فرهنگ دوستان، سازمان یونسکو اخطاری داده، آن را به دست مرمت کاران بی تجربه و  بدون تخصص  سپرده اند.

تازه ترین آسیب هایی که به بنای پاسارگاد وارد شده، بر اثر باران های یک ماه اخیر و نبود هیچ گونه  پیش بینی های لازم برای حفظ این نوع بناهای تاریخی است. عکس هایی که ملاحظه می کنید از داریوش یکی از همراهان کمیته بین المللی نجات پاسارگاد است، که در سفر اخیر خود به منطقه پاسارگاد گرفته است.

در این عکس ها آسیب های وارد شده به بخش هایی از پاسارگاد به خوبی دیده می شود.

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

 

 

 

 

 

 

استفاده از این عکس ها، فقط با نام عکاس، و کمیته نجات پاسارگاد مجاز است

These photos could only be reproduced by the permission of the photographer and savepasargad.com

www.savepasargad.com

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

 

 

www.savepasagad.com

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد