Save  Pasargad Committee

 

Link to English Section

پيوند به خانه

 

مراسم روز کورش بزرگ در وینی پگ کانادا

 

مراسم روز کورش بزرگ امسال در روز 29 اکتبر 2013، در شهروینی پگ (استان مانیتوبا) کانادابر گزار شد .

این مراسم  به همت آقای هوشنگ نوبهار، از فعالین فرهنگی کانادا، و به کمک بنیاد دوستداران فرهنگ ایران ترتیب داده شده بود و مورد استقبال تعداد زیادی از ایرانیان، و غیر ایرانیان قرار گرفت.

در این مراسم همچنین عکس ها و فیلم هایی از  بنیاد میراث پاسارگاد که مبتکر روز کورش بزرگ است نشان داده شد.

 

       

لطفا برای دیدن اندازه بزرگ عکس ها، روی آن ها کلیک کنید

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com