Save  Pasargad Committee

 

Link to English Section

پيوند به خانه
 

آیا کورش را می شناسیم؟!

سپهر سلیمی

کنجکاوانه در صفحات اینترنتی و بویژه فیسبوک به دنبال یافتن نظرات و نوشته های هموطنانمان به مناسبت روز جهانی کورش هستم. عکس ها، مطالب و پیام های تبریک کم نیست. اما نکته ای توجهم را جلب می کند. اغلب پیام ها و مطالب یکسان است. عموماً نوشته اند: روز کورش بزرگ و روز منشور حقوق بشر کورش بزرگ مبارک باد. عموم جملات و پیام ها به این شکل است. حتی عده ای تصور می کنند امروز روز تولد کورش است و تولدش را شادباش گفته اند. کسی جمله ای فراتر از این نگفته، گویا اکثر کاربران فیسبوکی که عموماً جوان و نوجوان هستند هیچ چیز جز اینکه کورش برای نخستین بار منشور حقوق بشر را نوشته نمی دانند. حتی در مورد منشور هم چیزی نمی دانند. در میان این جملات و پیام های فراوان هیچ اثری از جملات منشور کورش نمی یابم!
فراگیرترین جمله منتسب به کورش که در فضای مجازی بارها نقل شده است همان جمله ای است که می گوید: "فرمان دادم بدنم را بدون تابوت ومومیایی به خاک سپارند تـا تـکــه تـکــه ی بـدنـم قـسـمـتـی از خـاک ایـران شــود." که البته حتی اگر این جمله از او باشد هیچ ارتباطی با منشور حقوق بشرش ندارد.

مردمانی که کمترین شناختی از کورش نداشته باشند بی شک هیچگاه نخواهند فهمید بودن یا نبودن کورش چه نقشی در گذشته و حال آنها داشته و دارد. نمی دانند حاصل انکار یا اثبات کورش چیست. نمی دانند چگونه می توان از آموزه های او برای ساختن کشور و جهان خود استفاده کنند. و در نهایت آنکه، مردمانی که کسی را چیزی را بخوبی نشناسند براحتی می توانند او را فراموش کنند و یا حتی در مقابلش بایستند و او را انکار کنند. در حال حاضر با جوانان بی شماری روبرو هستیم که اسم کورش را شنیده اند و او را دوست دارند ولی اندک دانشی در مورد او ندارند و هر آنچه از کورش می دانند کمتر از یک خط است.

امروز بیش از هر زمانی لازم است آنها که کورش را می شناسند در مورد او بنویسند، با بیان مختلف و ادبیاتی که برای نسل جوان قابل فهم و درک باشد. باید به پرسش های مختلف ذهن جوان امروز در خصوص کورش پاسخ گفت. باید کورش از قالب اسطوره خارج شود و در قالب انسان زمینی نیکوسرشتی که با اندیشه هایش در پی ساختن دنیای بهتری بود باز تعریف شود.

براستی اگر قرار است کورش و اندیشه هایش را نشناسیم، بودن و نبودش فرقی دارد؟!

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com