Save  Pasargad Committee

 

Link to English Section

پيوند به خانه

 

زادگاه کوروش بزرگ در خوزستان


از: مجتبی گهستونی

کوشنده ی میراث فرهنگی در خوزستان

می دانم که اگر بخواهم از روز جهانی کوروش بنویسم عده ای خوشحال و عده ای هم بیمناک می شوند و متهم می کنند مرا و دیگرانی را به جهل تاریخ می کنند. اما من می خواهم نقل دیگری داشته باشم. می خواهم اشاره داشته باشم به زادگاه احتمالی کوروش بزرگ در خوزستان. همگان می دانند که کوروش در سرزمین پارسوماش به دنیا آمد که شهرهای شمالی خوزستان بخشی از آن است. در شهرستان اندیکا روستایی وجو دارد که هم در باور بخشی از باستان شناسان و هم مردم محلی اینجا زادگاه کوروش است. اتفاقا خانه آن هم معلوم و مشخص می باشد. "قلعه بردی" یعنی قلعه ای از سنگ که اثری متعلق به دوره هخامنشیان (700 تا 800 قبل از میلاد) است در سال های 1946 تا 1947 توسط رومن گریشمن مورد بازدید قرار گرفت. او با دیدن این بنا آن را متعلق به دوران پارسه ها (پارسوماش) قلمداد کرد و مدعی شد که اینجا زادگاه کوروش است. این قلعه بر روی صخره و به صورت تک بنا ساخته شده است.


5 سال پیش با آرش نورآقایی تصمیم گرفتیم از مکانی بازدید کنیم در مجاورت این قلعه که سنگ فرش داشت و نقوش بزکوهی بر آن پدیدار بود. مشاهده این منظره و شنیدن این باور که روزگاری کوروش در این مکان زیست داشته برایم جالب بود. به هر حال اندیکا سرزمین هزار نقش و هزار رنگی است که تاریخی بس غنی را در دل خود از دوره های پیش از تاریخ تاکنون در خود جای داده است. من به احترام این منطقه واقعا تعظیم می کنم و خاکش را می بوسم.
به زودی تحقیق جامع خود را ارایه خواهم داد

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com