Save  Pasargad Committee

 

Link to English Section

پيوند به خانه  

 

 

به پیشنهاد بنیاد میراث پاسارگاد

 سال 1393

 سال بزرگداشت جشن های ایرانی

نام  می گیرد

 

سال 1393، سال بزرگداشت جشن های ایرانی

امسال نهمین سالی است که بنیاد میراث پاسارگاد، در آستانه ی نوروز، این مهم ترین جشن وسال نوی ايرانيان، برای سالی که از راه می رسد نامی را پیشنهاد می کند.

این نام گذاری، همواره با توجه به کنوانسیون های بین المللی و در ارتباط با  لزوم حفظ میراث فرهنگی، و میراث طبیعی انجام شده و هدف بنیاد، از این کار توجه دادن مردمان به میراث هایی است که به نوعی در خطر نابودی قرار دارند و یا، به دلیل تبعیض های مذهبی و فرهنگی و یا سیاسی، از فهرست های مختلف مربوط به میراث های فرهنگی  حذف شده،  و یا مورد بی توجهی قرار گرفته اند و، در نتيجه، نیاز بیشتری به شناسایی و حفاظت دارند.

بنیاد میراث پاسارگاد، امسال نیز، بر اساس این پیش نهاده ها، و به دلیل این که بی توجهی های عمدی سازمان های دولتی ايران از یک سو، و خشم و ستیز بی دلیل برخی از متعصبین مذهبی نسبت به جشن های ملی و ایرانی ما، از سویی دیگر، بيش از پيش شده است، سال 1393 خورشیدی را سال بزرگداشت جشن های ایرانی نام می نهد.

باید توجه داشت که، براساس تعاریف ارائه شده از جانب سازمان یونسکو، بیشترین جشن های ایرانی، که مجموعه ای از رقص، موسیقی، آب بازی و آتش بازی است،  جزو میراث غیرملموس (Intangible cultural heritage) بوده و می توانند در فهرست ميراث های جهانی اين سازمان قرار گیرند اما، متاسفانه، تا کنون هیچ يک از جشن های ملی ايران جز نوروز برای ثبت جهانی فرستاده نشده که آن هم در واقع به همت کشورهای هم فرهنگ با ايران در فهرست جهانی ثبت شده است.

علاوه بر این سال هاست که بخش های عمده ای از میراث غیرملموس ايران  را که شامل رقص های ایرانی (مشترک زن و مرد)  است ممنوع اعلام کرده اند.

خوشبختانه، از آنجایی که جشن های ایرانی  همگی زمینی و مردمی اند و ریشه در طبیعت دارند، همه ی مردمان می توانند،  برکنار از جنسیت، مذهب، نژاد، قوم، زبان، و عقیده و مرام خود، به آسودگی در آنها گرد هم آیند. و اينگونه گردهمآیی های شادمانه و با شکوه علاوه بر این که می توانند کمک بزرگی به گسترش اندیشه ی صلح دوستی، آشتی طلبی و اتحاد مردمان ایران باشند، بازگشت ايرانيان را به جوامع پیشرفته جهانی، و تکیه داده بر مفاد اعلامیه حقوق بشر،  و همگامی با آن ها نیز امکان پذیر می کند.

بنیاد میراث پاسارگا، که بیش از نه سال است در توضیح و برگذاری جشن های ملی ایرانیان تلاش کرده،  ضمن تبریک سال نوی ایرانی، و نوروز بزرگ و زیبای باستانی ايرانيان ، از همگان می خواهد تا با بزرگداشت هر چه بیشتر جشن های ایرانی، و برگزاری آنها، به هر شکل و در حد هر امکانی که دارند، به ماندگاری این میراث زیبا  و انسانی و سپردن آن به نسل های آینده، یاری رسانند.

 با مهر و شاد باش های نوروزی

شکوه میرزادگی

از سوی بنیاد میراث پاسارگاد

نوروز ۱۳۹۳- مارچ ۲۰۱۴

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com