Save  Pasargad Committee

 

Link to English Section

پيوند به خانه

 

 

زخمی شدن مردی تاریخی، با جام می و لباس مهرپرستان

بنا بر گزارش یک کوشنده میراث فرهنگی از همدان، (1) بخش هایی از  یک سنگ نگاره دوران اشکانیان زخمی و تخریب شده است

 این اثر دست کند، مردی را نشان می دهد که لم داده و جام می در دست دارد. کلاه، کمربند، و لباس او مهری ـ میترایی است.

به نظر می آید سعی شده که با مواد منفجره دور سنگ نگاره را خالی کرده و آن را بردارند اما موفق نشده اند.

این اثر در دی‌ماه سال نود و سه با عنوان نقش برجسته سلوکی، اشکانی  در فهرست میراث ملی ایران ثبت شده است

مسئولین سازمان میراث فرهنگی هنوز هیچ واکنشی نسبت به این اتفاق نداشته اند.

جالب است که قرن ها مردمان دهکده های اطراف این سنگ نگاره آن را می دیده اند و هیچوقت کسی نخواسته بود که آن را زخمی کند یا بدزدد ولی درست یک سال پس از ثبت شدن آن در میراث فرهنگی ایرانیان، عده ای که اسم شان حفاران غیرمجاز، یا قاچاقچیان آثارتاریخی است با ابزار و آلات و مواد منفجره به آنجا می روند و صدا هم از کسی در نمی آید!!

1- تخریب سنگ نگاره اشکانی

امپراتوری اشکانیان یا امپراتوری پارت ها یکی از قدرت های سیاسی و فرهنگی ایران در (224-247 قبل از میلاد) بود. اشکانیان بر گستره ای از رود فرات تا هندوکش و از کوه های قفقار تا خلیج فارس حکومت می کردند و به دلیل قرار گرفتن جاده ابریشم در این گستره و در مسیر بازرگانی امپراتوری روم و امپراتوری چین ایران به مرکز بازرگانی آن دوران تبدیل شده بود.

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com