Save  Pasargad Committee

 

Link to English Section

پيوند به خانه  

 

از نوحه جغذ الحق ماییم به دردسر*

محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری امروز، 14 مرداد 2015، در تشریح توافقات ایران و عراق در میراث فرهنگی اعلام کرده که قرار است به عراق کمک کنند تا در تهیه پرونده و پلان مدیریت آثار جهانی آن کشور اقدامات مناسب را انجام دهند.

واقعا مضحک تر از این نیست. حکومتی که دراین 37 سال نشان داده که تنها در کار ویرانی آثار تاریخی و جهانی ما مهارت داشته، حالا می خواهد به داد کشور بدبخت و جنگ زده ای چون عراق برسد.

البته کاملا روشن است که منظور از کمک به عراق در ارتباط با میراث جهانی آن یعنی چه. چرا که ایشان اولین برنامه را که ذکر کرده است: فرستادن پرونده قبرستان وادی السلام برای ثبت در میراث جهانی است. این قبرستان در قسمت شمالی حرم حضرت علی در نجف قرار داد.

گویی که این حکومت جز ترمیم و مرمت و جهانی کردن قبرستان ها و زیارتگاه ها و مساجد شیعی هدفی ندارد.

ضمنا وقتی در مورد تاق کسری یا ایوان مدائن از ایشان پرسش شده گفته است که: قرار شد تا پژوهش های ویژه به خصوص در حوزه باستانشناسی انجام شود و از طرف عراقی ها قول گرفتیم برای هیات های ایرانی مجوز کاوش صادر کنند.

که حتما عده ای از برادران همراه باستانشناسان خواهند رفت تا هم کار آن ها را مختل کنند و هم کنار ایوان مدائن مسجدی بسازند و مناره هایش را آنقدر بلند بگیرند که هرگز ثبت جهانی نشود..
به راستی گویی شعر ایوان مدائن خاقانی هر روز در این زمان بازخوانی می شود.

 

* از شعر بلند ایوان مدائن خاقانی

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com