Save  Pasargad Committee

 

Link to English Section

پيوند به خانه  

 

هدیه پرویز تناولی، مجسمه ساز ایرانی به سسیل

 

بنا بر گزارش رادیو فرانسه سه شنبه شب چهارم آگوست پرویز تناولی مجسمه ساز هنرمند ایرانی یکی از آثار خود، را که شیر نام دارد، برای کمک به حمایت از حیوانات تقدیم سسیل کرد. سسیل نام شیری است که در اوایل ماه گذشته در یکی از پارک های طبیعی در کشور زیمبابوه توسط یک شکارچی آمریکایی کشته شد.
کشته شدن این شیر که یکی از حیوانات مشهور و محبوب جهان بود موجی از تاثر و اعتراض را از سوی طرفداران حمایت از حیوانات برانگیخت.

پرویز تناولی گفته است: سلاخی وحشیانۀ سسیل در کشور زیمبابوه، قلب من را شکست و به یاد این شیر، یکی از آخرین شیرهایی را که ساخته ام به او تقدیم می کنم تا یاد او را زنده نگه دارم و به جلوگیری از خشونت علیه موجودات زنده کمک کنم.

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com