Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

 

 پیکر باستانی هگمتانه تکه تکه می شود


مدتی است
که دستگاه ها ی دولتی و خصوصی عملیات ویران سازی های میراث فرهنگی و تاریخی ایرانزمین را در همدان نیز شروع کرده اند. در هر کجایی که اثری از تاریخ ایرانزمین وجود دارد بیل و کلنگ های مکانیکی شان به راه می افتد و در چشم برهم زدنی محوطه ای باستانی را ویران می سازند. مدتی پیش باغ و عمارت جواهری، باغ بدیع‌الحکما، باغ و عمارت ذوالریاستین و باغ‌های سرسبز همدان را ویران کردند و از شروع سال نو تا کنون نیز ابتدا با ایجاد یک پارک سواری در ضلع شرقی شهرباستانی دوره مادها، هر تلاشی را برای جهانی شدن هگمتانه از بین بردند. و دو بنای تاریخی دیگر یعنی کلیسای استپانوس و حمام ارامنه را زیر فشار تردد اتوبوس ها در خطر ویرانی قرار داد.
و این روزها از یک سو صخره‌برداری بخشی از تپه تاریخی عباس‌آباد را برای احداث هتل شروع کرده اند و از سویی دیگر به محوطه ی تاریخی آقاجانی بیک، هجوم برده اند تا یک پارکینگ دیگر بسازند، درست در جایی که باستانشناسان می گویند سند دوران مادها را در خود دارد. روز گذشته تعدادی از فرهنگ دوستان در نامه ای به شهرداری خواسته اند تا یک گروه باستانشناس قبل از هر کاری به بررسی این محوطه تاریخی مشغول شود. اما به راحتی می شود پیش بینی کرد که نه شهرداری، نه هیچ بخش از بخش های دولت و نه سازمان میراث فرهنگی کمترین اهمیتی برای این نامه ها و درخواست ها نمی دهند.
وهمچنان خنجر بی رحم ویرانگران تن هگمتانه ی تاریخی ما را نیز زخمی خواهد کرد

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com