Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

 

 

خانه ی بزرگ مان، سیاره زمین را حفظ کنیم

22 آوریل، دوم اردیبهشت، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل، روز بین المللی زمینِ مادر، نام گرفته است. جایی که خانه بزرگ مردمان زمین است.  هدف از روز جهانی زمین، توجه دادن مردمان به حفظ سیاره ای است که همه ما در آن زندگی می کنیم و خوب و بد و آبادی و ویرانی اش بر زندگی تک تک ما، از انسان گرفته تا حیوان و گیاه، اثر خواهد گذاشت.

پاک نگاهداشتن آب و خاک و هوا و طبیعت وظیفه انسان پیشرفته روزگار ماست

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com