Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

 

زیبایی های طبیعت ایران زیر بار زباله

وضعیت جمع آوری زباله در ایران فلاکت بار است. در بیشتر شهرها زباله ها در گوشه و کنار شهر انبار شده و کسی نیست تا آن ها را بردارد. تازه زباله هایی که برداشته می شود در مناطقی خالی می شود که کنار جنگل ها، دشت ها، و یا رودخانه هاست یعنی آن مناطق را آلوده می کند

دو نمونه از رها کردن زباله ها را در زیر ببنید:

 

این است تکه ای از دماوند، زیبای ایران: بارگاه سوم/ ارتفاع 4250 متری:


 

 

تپه ای از زباله ها در بخش های زیبای بهشهر. مردم نام این تپه را آشغال تپه گذاشته اند:

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com