Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

 

دستور رییس جمهور برای اجرای مصوبات متحجرانه فرهنگستان

از: دکتر محمد کاظم عطاری

یکی نیست به این بیکاران در فرهنگستان نشسته بگوید: شما با کشورهای انگلیسی زبان دشمن هستید, چرا اینقدر بنیان دانسته های فرزندان این کشور را به فنا می دهید, اسامی قابل ترجمه کردن نیستند که شما اینقدر متهجرانه کمر به محو کردن آنها از ذهن فرزندان ایران بسته اید. دوست عزیز لطفا ماجرای تغییر کلمات علمی کتب درسی به واژه‌های مصوب فرهنگستان را تا پایان مطالعه فرمایید.

براساس دستور و ابلاغیه‌ی لازم‌الاجرای ریاست جمهوری و قابل پیگیری توسط سازمان بازرسی کشور، امسال باید مصوبات فرهنگستان ادب فارسی در کتاب های درسی وارد شود و کلیه‌ی اصطلاحاتی غیر فارسی (لاتین، انگلیسی و...) که در فرهنگستان معادل مصوب دارند باید از کتاب‌ها حذف و مصوب فرهنگستان جایگزین آن‌ها شود.
شما پزشکان, متخصصین زیست شناسی و فیزیک و علوم دیگر از این جمله ی پیشنهادی فرهنگستان چه می فهمید؟ این یک جمله ی جدی است:
هنگامی که ترکیزه‌ها به درون دشتینه‌ی یاخته‌ها وارد می‌شوند زیمایه‌های خود را روی گهرمایه‌های آن می‌ریزند و دگرگهرش آغاز می‌شود. دگرگهرش بر دو گونه است فروگهرش و فراگهرش. دگرگهرش درون یاخته در گنارش راژمان یاخته نقش دارد.
این جمله یعنی:
هنگامی که باکتری‌ها وارد سیتوپلاسم سلول می‌شوند آنزیم‌های خود را روی متابولیت‌های سلول می‌ریزند و متابولیسم آغاز می‌شود. متابولیسم بر دو نوع است کاتابولیسم و آنابولیسم. متابولیسم درون سلول در تنظیم سیستم سلولی نقش دارد.
من که با سیستم قدیم و علمی دانشگاههای ایران تحصیل کرده ام وقتی به آمریکا آمدم چند سال طول کشید تا بالاخره توانستم کلمات نامانوس قبلی را از ذهنم دور کنم و دوباره اسامی و کلمات علمی پزشکی را آنگونه که باید یاد بگیرم, حالا تصور کنید دانشجویانی که باید و مجبورند این کلمات من درآوردی را یاد بگیرند, چقدر سختی خواهند کشید تا بتوانندخود را با مطالب پایه ای دنیای امروز وفق دهند و چقدر زمان و وقت این نخبگان برای این کار هدرخواهد شد. هرچند به نظر من هدف هرز رفتن وقت نخبگان است و جدا کردن آنها با دنیای پیرامون آنها.

اینها نمونه ای از واژهایی است که در ایران ما و دبیرستانها و دانشگاههای ما باید جایگزین اسامی و واژه های واقعی دنیای علم گردد. کلماتی که تا کنون تلفظ آنها در تمام زبانها یکی بوده و فقط نگارش آنها با الفبای متفاوت فارسی , لاتین, روسی و... بوده است:

راکیزه  به‌جای  میتوکندری
کریچه  به‌جای  واکوئل
کافنده تن  به‌جای  لیزوزوم
میانک  به‌جای  سانتریول
پادزی  به‌جای  انتی بیوتیک
فام تن  به‌جای  کروموزوم
فروغ آمایی  به جای  فتوسنتز
آویزه  به‌جای  آپاندیس
آویز آماس  به‌جای  آپاندیسیت یا عفونت آپاندیس
و
به‌جای آنابولیسم   فراگشت
به‌جای کاتابولیسم  فروگشت
به‌جای متابولیسم  دگر گشت
به‌جای آمیلوپلاست  نشادیسه
به‌جای آنتی دیورتیک  پاد پیشابی
به‌جای کپسول   پوشینه
به‌جای سانتریول   میانک
به‌جای سانتروزوم   میان تن
به‌جای دندریت   دارینه
به‌جای دیاپدز ت  راگذری
به‌جای اپی گلوت   برچاکنای
به‌جای واکوئل    کریچه
به‌جای اگزوسیتوز   برون رانی
به‌جای گلومرول   کلافک
به‌جای هماتوکریت   خون بهر
به‌جای لیزوزوم   کافنده تن
به‌جای میوگراف   ماهیچه نگار
به‌جای نفرون   گردیزه
به‌جای نوروگلیا   پی بان
به‌جای پیرنوئید   دانک
به‌جای ریبوزوم   رناتن
به‌جای اسپیرومتر  دم سن

-----------------------------------------

برگرفته از صفحه فیس بوک دکتر محمد کاظم عطاری

 

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com