Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

400 اثر استثنایی موزه هنرهای معاصر چه شدند؟

در این هفته احسان آقایی مدیر سابق موزه هنرهای های معاصر درگفتگویی به خبرنگار فارس نیوز، یکی از خبرگزاری های رسمی حکومتی،  گفت که تنها 1500 اثر غیر ایرانی در این موزه وجود دارد که فقط 10 اثر آن قابل توجه و منحصر به فرد هستند. (1)

باید توجه داشت که تا قبل از انقلاب در این موزه گنجینه ای از هنرهای مدرن جهان (از پس از جنگ جهانی دوم) نگاهداری می شد. کارشناسان هنری می گفتند که در این گنجینه بیش از 4000 اثر وجود دارد که حداقل 400 اثر از آن ها استثنایی هستند.

این موزه که به همت شهبانو فرح پهلوی، با الهام از بادگیرهای ایرانی طراحی شده و یک سال قبل از انقلاب افتتاح شده بود، چون نگینی در بخشی از پارک فرح، بوستان لالهی کنونی می درخشید. پس از انقلاب چون بیشتر موزه ها، گرفتار بی توجهی در نگاهداری ساختمان، و دزدی و چپاول آثار شد که حتی تا همین یک ماه پیش خبرهایی از دزدی از این موزه در رسانه ها وجود دارد.(2)

و اکنون آقای مدیر سابق موزه رسما اعلام می کند که در این موزه هیچ چیز با ارزشی جز 10 اثر وجود نداشته است. حتما پس از چند سال هم وقتی موزه را خراب کردند تا به جایش تکیه، مسجد، و یا امامزاده ای بسازند خواهند گفت که هیچوقت موزه ای در آن محل وجود نداشته است.

 _http://chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=117522&Serv=13&SGr=49

http://www.farsnews.com/13950419000735

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com