Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

شاهد رییس سازمان میراث فرهنگی

 

وضعیت کاخ داریوش (ماه جون 2016)

اگر مردم ناآگاه و یا فراموشکار یادشان نیست، دلسوزان میراث فرهنگی و تاریخی به خوبی می دانند که بر اساس گزارش هایی که حتی در سایت ها ی دولتی منتشر شده وضعیت میراث فرهنگی ایرانزمین سال هاست که روز به روز بدتر شده و تا امروز هم کمترین بهبودی در آن دیده نمی شود. من البته از میراث فرهنگی غیرمذهبی و غیرشیعی ایران سخن می گویم. وگرنه آن بخش از میراث فرهنگی ما که مذهبی هستند و به نوعی در ارتباط با تشیع می باشند مورد توجه و حفاظت و مرمت دایمی بوده اند. اما آقای سلطانی فر، رییس سازمان میراث فرهنگی به سبک دیگر مدیران و روسای جمهوری اسلامی که سر کار آمدند، معتقد است که او همه چیز را تغییر داده است! او روز گذشته به خبرنگاران گفت که: در شرایطی این سازمان را تحویل گرفتیم که درب و داغون و از همه جهات زیر صفر و تبدیل به یک حیات خلوت سیاسی شده بود و پس از توضیحاتی مدعی شد:امروز ماحصل تلاش ما موجب شد یک سازمان ورشکسته در جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر شناخته شود.

در واقع ایشان برای مدعای خود شاهدی می آورد که مرا یاد مثال معروف آقا روباهه و دم اش می اندازد. یعنی جشنواره شهید رجایی که یک جشنواره دولتی است و آنگونه که در اهدافش ذکر شده، کارش شناسایی و تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی می باشد.

یعنی ایشان مثل دیگر سران جمهوری اسلامی معتقد است که ایران متعلق به نظام اسلامی، و آن هایی است که هم مذهب و هم مرام ایشانند و بس؛ وگرنه این همه ویرانی و نابودی میراث فرهنگی ما را در زمان خود می دیدند. چیزی که حتی نماینده مجلس اسلامی شان آن را فاجعه میراث فرهنگی دانسته است.

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com