Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

 

اثر زیبای جوپونتی و صدها درخت کهن با موافقت دولت ویران می شود

 

بنا بر گزارش خبرگزاری های رسمی، ویلای نمازی، در منطقه ی نیاوران که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود، به دستور سازمان میراث فرهنگی تهران از ثبت ملی خارج شد و در اختیار بازرگانی به نام صفری و شرکایش قرار گرفت.

این افراد می خواهند پس از ویران کردن این ویلا یک هتل 5 ستاره و یک مجموعه ی ساختمانی بسازند. بدتر از همه این که این ساخت و سازها سبب می شود صدها درخت کهن باغ هشت هزار متری ویلای نمازی، که به عنوان رگه های حیاتی محیط زیست شمال تهران به حساب می آید، نابود شود.

باید توجه داشت که وقتی بنایی در فهرست میراث ملی قرار دارد، جزو اموال عمومی و میراث ملی مردمان به حساب می آید. و خارج کردن آن از فهرست ملی امری غیرقانونی ست. این سنت خارج کردن میراث فرهنگی و سپردن آن به بخش خصوصی از زمان احمدی نژاد و بقایی رییس میراث فرهنگی او شروع شده و متاسفانه با تایید از سوی مسعود سلطانی فر، رییس سابق میراث فرهنگی روحانی همچنان ادامه دارد. 

ویلای نمازی 56 سال پیش به وسیله ی معمار مشهور ایتالیایی جوپونتی  ساخته شد. او این ویلا را بر مبنای مفهوم شادیِ زندگی طراحی کرد و با کمک بهترین مهندسین و صنعت گران ایرانی آن را ساخت. او با مطالعه دقیق وضعیت محیط زیست منطقه ای که در اختیارش گذاشته شده بود، و امکانات محلی  توانست یک ویلای استثنایی و باغی عظیم و زیبا بوجود آورد.

جو پونتی تقریبا همزمان با معماری ویلای نمازی ساختمان شورای برنامه ریزی بغداد را هم ساخته بود که متاسفانه در جنگ سال 2003 آسیب زیادی دید. اما از آنجایی که این معمار کارهایش مهم و با ارزش شناخته شده سازمان یونسکو دستور مرمت آن را داده و اکنون زیر نظر یونسکو در حال مرمت است. و همزمان در سرزمین ما، اثر این معمار بزرگ که همچنان سالم و سرپاست و صدها درخت تنومند و زیبا به خاطر سودجویی عده ای هنرناشناس با همکاری سازمان میراث فرهنگی ناکارآمد و نالایق ویران خواهد شد. 

 

کمیته بین المللی پاسارگاد

www.savepasargad.com