Save  Pasargad Committee

 

Link to English Section

پيوند به خانه

 

 

فرهنگ و هویت ایرانی ما نمی میرد

همه ی فرهنگ دوستان و عاشقان فرهنگ ایران سال هاست که از بی توجهی ها و ویرانگری هایی که نسبت به میراث فرهنگی و تاریخی مان می شود رنج می برند و هراس از این دارند که فضایی که در ایران بوجود آمده سبب شود که جوان هایمان هویت ایرانی خودشان را فراموش کنند اما چنین تصاویری که نشان از عشق خودجوش مردم ایران، به ويژه جوان ها،  نسبت به جشن های ملی مان دارد، این هراس را به شادمانی و امید تبدیل می کند:

 نه، فرهنگ و هویت ایرانی ما نمی میرد؛ همانگونه که قرن هاست زنده و سربلند مانده است

تصاویری از مراسم جشن سده امسال  1394 در یزد

 

 

 

 

 

عکس ها از: اعظم السادات میرجلیلی (خبرگزاری ایسنا)

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com