Save  Pasargad Committee

 

Link to English Section

پيوند به خانه

 

 

دومین دستبرد به موزه عروسک های ملل

یکی از خبرهایی که پس از انقلاب اسلامی به طور مرتب شنیده می شود دستبرد به موزه های سراسر کشور به دلیل بی توجهی های عمدی و غیر عمدی مسئولین و کمبودهای ایمنی است. حتی موزه های مهم و قدیمی که تا قبل از انقلاب در امن و امان بودند، از این دستبردها بی نصیب نمانده اند. تازه ترین خبرها در این مورد دستبرد به موزه عروسک های ملل است که حدود 100 عروسک قیمتی و مقداری ابزار موزه به سرقت رفته است.

موزه عروسک های ملل در مهرماه 1393، به همت برخی از هنرمندان و فرهنگ دوستان تاسیس شد و از آن زمان این دومین دستبرد به این موزه است. مورد اول به خواست سازمان میراث فرهنگی رسانه ای نشد!

موزه عروسک های ملل،  مجموعه ای از عروسک هایی  است که سمبل فرهنگ های مختلف هستند و از 56 کشور جهان جمع آوری شده اند.

آقای علی گلشن، مدیر موزه‌ی ‌عروسک‌های ملل  به خبرنگاران گفته است که سال گذشته قرار شد که سازمان میراث فرهنگی اعتباری برای کمک به تجهیزات و ایمنی این موزه در اختیار اداره کل میراث فرهنگی تهران قرار دهد و این کار انجام شده ولی هنوز به دست مسئولین موزه نرسیده است.

از طرفی خسروآبادی مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران هم می گوید که: ما نمی توانیم امنیت همه جا را برنامه ریزی کنیم چون تامین امنیت با ما نیست بلکه وظیفه نیروی انتظامی است . او همچنین در ارتباط با اعتباری که باید به موزه عروسک ها داده می شد گفت: مبلغ مورد نظر را معاونت میراث فرهنگی تایید کرده اما باید سیر ابلاغ تخصیص اعتبار انجام شود تا بتوانیم اعتبار را به مسئولان موزه ی عروسک ها بدهیم.

قابل توجه این که پس از انقلاب اسلامی اداره موزه ها در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت و در واقع مسئولیت حفظ و نگاهداری کل موزه های کشور، که جزو ثروت های ملی ایرانیان می باشد بر عهده این سازمان گذاشته شد. سازمان میراث فرهنگی زیر نظر معاون رییس جمهور و زیر نظر مستقم دولت اداره می شود.

مطلبی درباره این موضوع در سایت های داخلی

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com