Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

 

خدای خرد، که شادی را برای مردم آفرید

مردمان ایران روز به روز به میراث فرهنگی و تاریخی خودشان بیشتر علاقمند می شوند و به هر بهانه ای به دیدار این آثار می روند. نگاه کنید این جمعیتی که می بینید گوشه ای از توریست هایی است که با شروع تابستان به دیدار کتیبه های تاریخی همدان رفته اند.

نوشته هایی که با عنوان گنج نامه در همدان و در دل کوه الوند قرار دارد. این نوشته ها در دو کتیبه بزرگ که متعلق به دوران هخامنشی است،  به زبان های پارسی باستان، ایلامی، و بابلی نو نوشته شده  است.

و این گونه آغاز می شود:

خدای بزرگ است اهورامزدا، {خدای خرد} که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید

 

عکس ها گوشه ای از دیدار توریست ها را در روزهای گذشته  (تیرماه 95ـ جولای 2016) را نشان می دهد:

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com