Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

 

دفاع از پرونده های رد شده ی کویر لوت، و قنات های ایران!

امسال جمهوری اسلامی کویر لوت و قنات های ایران را برای ثبت در میراث طبیعی و فرهنگی جهانی به شورای انتخابی میراث جهانی یونسکو فرستاد و متاسفانه پرونده هر دوی این آثار از سوی این نشست که امسال در ترکیه است، رد شد.  در نشست های سالانه یونسکو مدیران ارشد و نهادهای مشورتی، و کارشناسان میراث فرهنگی و طبیعی به بررسی تقاضاهای رسیده برای پیوستن به فهرست میراث جهانی رسیدگی می کنند. در سال های گذشته نیز بارها پرونده هایی که سازمان میراث فرهنگی تهیه می کند به دلیل اشکالات و کمبودها رد شده است.

به دنبال رد کردن پرونده های کویر لوت و قنات های ایران محمدحسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی، در راس یک هیات کارشناسی به استانبول رفت تا از پرونده های رد شده دفاع کند!

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com