Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

 

ثبت ملی یک بنای تاریخی پس از ویرانی!

یکی از آثار تاریخی نجف آباد اصفهان خانه تدین است که از دوران قاجاریه سرپا و سلامت و زیبا به جای مانده بود. ازسال ها قبل قرار بود که در فهرست آثار ملی به ثبت برسد که نرسید. از مدت ها پیش سر و صدایش درآمد که مالک دارد خانه را می فروشد. سازمان میراث فرهنگی صدایش در نیامد، خانه فروخته شد، سازمان میراث فرهنگی صدایش در نیامد، مالک جدید به منظور آپارتمان سازی شروع به کوبیدن خانه کرد،  باز سازمان میراث فرهنگی صدایش در نیامد تا بالاخره خانه فرو ریخت و سازمان میراث فرهنگی سریع دست به کار شد و مثل برق و باد  به قول خبرگزاری ها: پس از تخریب بخش زیادی از خانه تاریخی تدین باقیمانده این بنای تاریخی را به صورت اضطراری در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رساند. !

البته یکی از دوستداران میراث فرهنگی برای ما نوشته که: گویا این خانه در سال 1384 به ثبت ملی رسیده است ولی صدایش را در نیاورده اند تا مالک بتواند آنجا را بفروشد. درست ونادرست این خبر ربطی به ما ندارد. اما این را با صدای بلند و با سند و مدرک می شود گفت که: هیچ سازمانی به اندازه سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی، در نابودی میراث ملی و تاریخی ایرانیان نقش نداشته است سازمانی که قرار است حافظ و نگاهبان این میراث باشد.

 

در ارتباط با این خبر

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com