شهر تهران از نظر کیفیت زندگی در پایین جدول شهرهای دنیا قرار دارد

قبل از انقلاب، تهران اگر جزو زیباترین و بهترین شهرها نبود اما در مجموع یکی از شهرهای نسبتا زیبا به حساب می آمد و یکی از بهترین هواها را در میان پایتخت ها داشت و کیفیت زندگی در آن نیز از نظر محیط زیست به نسبت خوب بود. در مقایسه با خاورمیانه که تهران از بهترین ها و زیباترین های شهرها به حساب می آمد.
اکنون نتایج نظر سنجی مرسر که یکی از معتبرترین سازمان های آمارگیری است در خصوص کیفیت زندگی در شهرهای جهان نشان می دهد که : از بین دویست و سی شهر ذکر شده در این نظرسنجی، تهران در پایین جدول و در جایگاه دویست و سه جای گرفته است.
شهر وین، پایتخت اتریش، در صدر این رده‌بندی و به عنوان بهترین شهر جهان و بغداد جنگ زده در انتهای جدول هستند اما دردناک این جاست که تهران حتی در میان کشورهای خاورمیانه فقط از مناطق جنگی مانند بغداد، صنعا و دمشق کمی جلوتر است.

برگرفته از سی. ان. ای:

http://www.cnn.com/2016/02/23/travel/best-cities-for-expats-2016-mercer/