Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

نوبت نابودی دریای زیبای خزر هم رسید

پس از خشک کردن ارومیه، و سوزاندن بختگان و ده ها دریاچه و رود سرزمین مان، آن هم فقط در ده بیست سال گذشته، اکنون بنا بر گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه اجرای طرح انتقال آب از خزر به سمنان را نیز آغاز کرده اند. این روزنامه در مطلبی تحت عنوان بزرگترین حوضه آبی داخل خشکی جهان هر روز کم آب تر می شود خبر از این داده که در سال های اخیر پس روی ساحل خزر حدود 50 متر بوده است.

دلایل کم آبی خزر، ورود فاضلاب های صنعتی و شهری، آلودگی های نفتی و سمی ذکر شده  و طبعا بی توجهی و ناکارآمدی مسئولین حکومتی مهمترین دلیل سرعت بخشیدن به نابودی آب و خاک و هوا و درخت در سرزمین مان می باشد. و در کنار همه ی این ها اکنون خالی کردن آب خزر را هم شروع کرده اند.

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com