Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

 

پرندگان را دوست بداریم و از آن ها حفاظت کنیم

روز جهانی پرندگان مهاجر (8 و 9) 2016

روز جهانی پرندگان مهاجر، روزی است برای حفظ پرندگان مهاجر

این روز در سازمان ملل متحد تصویب شده است.

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com