Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

 

سرقت کاشی های تاریخی سرعت گرفته

ماه پیش

این ماه

 

آخرین کاشی های سرای شبستری نیز به سرقت رفت.

سرقت کاشی از بناهای قدیمی و تاریخی چند سالی است که در ایران شروع شده و اخیرا روند این سرقت ها سرعت گرفته است.

سرای شبستری در خیابان ناصر خسروی تهران قرار دارد و تاریخ آن به دوران قاجار می رسد. کاشی ها که بر سر در مغازه ها قرار دارد، هر کدام به ارتفاع 60 سانتی متر و عرض سی سانت متر هستند. بر کاشی های سرقت شده   قصه های استوره ای شاهنامه به تصویر کشیده شده بودند. سرقت این کاشی ها تک تک و از چندماه پیش شروع شد، هر چند وقت یکبار یکی از آن ها را  می بردند و آخرین ها نیز همین هفته گذشته ناپدید شد.

توجه کنید می گویند که:در ایران همه چیز کنترل می شود، پرنده نمی تواند از زیر چشمان پاسداران بگذرد، همه جا دوربین است و هر حرکتی را در خیابان های تهران و شهرهای بزرگ ثبت می کند.

 من فکر می کنم از دو حال خارج نیست یا کنترل گسترده شایعه ای بیش نیست و فقط برای ترساندن مردمان از هر حرکت اعتراضی می باشد و یا این همه دزدی های ریز و درشت کار کسانی است که حکومت دوست دارد چشمش را بر خلافکاری های آن ها ببندد. و البته دایره خلافکاری های این افراد بیشتر برای کارهایی است که به فرهنگ و تاریخ ایرانی مربوط است. آن ها خوب می دانند که مثلا کاشی های یک مسجد یا امامزاده را نباید دزدید یا ویران کرد.

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com