Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

حمله آیت الله بلند پایه به دوتن از بزرگترین شخصیت های ادبی و فلسفی ایران

پس از خبر برگزاری کنگره ای به نام شمس تبریزی و تدارک نوسازی آرامگاه او، به همت برخی از فرهنگ دوستان، آیت الله صافی اصفهانی که حکومتی ها از او به عنوان روحانی بلند پایه نام می برند، در اطلاعیه ای به برگزاری این کنگره و نوسازی آرامگاه شمس  به شدت اعتراض کرده و ضمن این که شمس را همجنس گرا خوانده و او را متجاوز به ناموس مولوی دانسته اعلام کرده که: استعمار پیر انگلیس بی اعتنا به همه این مقدسات با کمال بی شرمی و گستاخی در تلاش است تا دست ایتام آل محمد را از قرآن و عترت کوتاه کند و بوسیله امثال مولوی و شمس تبریزی فساد را و بت پرستی را و شهوت رانی را و ناپاکی را و جهل و نادانی و خرافه پرستی را بنام عرفان جایگزین نماید و این پست ترین موجودات را شریف ترین خلق خدا معرفی کند.

در این اطلاعیه ی بلند او انواع و اقسام ناسزاها را به دو تن از بزرگترین شخصیت های ادبی و فلسفی ایرانی، یعنی مولوی و شمس گفته و به نوعیامت شیعه را علیه اهل تسنن شورانده و در آخر اعلام خطر کرده که اگر جلوی این نوع کنگره ها گرفته نشوددیگر نه از اسلام اسمی و نه از قرآن رسمی باقی نخواهد ماند

باید توجه داشت که این گفته های آیت الله صافی چیز عجیبی نیست؛ از قرن ها پیش بیشتر روحانیون شیعه معتقد بوده اند که مثنوی مولانا را باید با انبر گرفت یعنی آنقدر ناپاک و نجس است که نباید به آن دست زد. حالا از بد روزگار، این آیت الله ها دارند سرزمینی را می گردانند که در فرهنگ اش تنها دروغ گویان و بی خردان و مهر ناشناسان ناپاک اند.

savepasargad.com