Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

                   

پيوند به خانه

 

 

جای کورش زعیم، زندانی جمهوری اسلامی، در بهار ایران خالی!

 

بخش هایی از پیام های نوروزی سال های پیشین کورش زعیم شخصیت فرهنگ دوست وعضو هیئت امنای بنیاد میراث پاسارگاد

 

سال نو را با این امید آغاز می کنیم که ایران عزیز ما سرانجام آینده امیدبخشی را در افق مشاهده کند. به این امید که سال نو آغازی برای برونرفت ستم و دروغ وغارتگری و خیانت از میهن اهورایی ما باشد. به این امید که سال نو آغازی برای عقب نشینی خودکامگی و تنگ اندیشی، و پگاهی برای راستی و آزاد اندیشی و سروری مردم باشد. ما ایرانیان سرانجام کشور خود را پس خواهیم گرفت و به جهانیان نشان خواهیم داد که ایرانی راستین هنوز هست و تا ابد خواهد بود. ما ایرانیان دوباره پیشاپیش کاروان تمدن گام برخواهیم داشت و دوباره جهانیان را از آزادگی و خرد و دانش خود شگفت زده خواهیم کرد.

http://www.savepasargad.com/2014-1393-Nowruz/payami-baraye-nowruz.htm

 

ملتی زنده است و هرگز نخواهد مرد که زیر شمشیر و چکمه دشمنی که جان و توان او را می گیرد،  هویت تاریخی و فرهنگ ملی خود را از جان عزیزتر محافظت کند. این هویت فرهنگی جهان پسند یک ملت است که او را جاویدان می سازد و ملت جاوید ایران در بدترین و خشن ترین شرایط و زیر یورش وحشی ترین دشمنان، فرهنگ خود را چون حلقه نجات در بر گرفت و غرق نشد. اکنون هم که زیر شمشیر و چکمه دشمنان هویت و فرهنگ ملی خود هستیم، بیش از پیش و آنقدر و آن چنان ایستادگی می کنیم و از خود گذشتگی نشان می دهیم تا این توفان فرهنگ کش هم بگذرد.

http://www.savepasargad.com/2009-March/Zaim-Nowruz.htm

 

به امید آزادی کورش زعیم و همه ی زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی

www.savepasargad.com

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com