Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

 

اثر با ارزشی از دوران صفویه در حال ویرانی ست.

براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، آوار مرگ بر قلعه تاریخی فین هرمزدگان سنگینی می کند

در پی انقلاب این قلعه چون دیگر آثار تاریخی ایرانزمین به حال خود رها شد. در سال 1386 در زلزله ای که آن منطقه را لرزاند اندکی خسارت دید و از آنجایی که هیچ توجه و مرمتی در آن انجام نگرفت به مرور بر وسعت خسارت ها و ویرانی های این قلعه افزوده شد.

قلعه فین اثری با ارزش و دیدنی از دوران صفویه است. این قلعه که تا چند سال پس از انقلاب هم سلامت و پابرجا بود  بر روی صخره ای بلند و مشرف به راه های ارتباطی منطقه قرار گرفته است. احتمال داده می شود که از تاسیسات نظامی دوران شاه عباس است. قلعه فین و تپه طبیعی آن فضای بزرگی را در بر می گیرد که بیشترین طول آن 290 متر و بیشترین عرض آن 180 متر است. در هر گوشه ی این قلعه برج هایی وجود دارد که که برای محافظت از قلعه به کار می رفته است.

قلعه فین در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و جزو میراث تاریخی ایرانیان است.

به نظر می رسد که اگر هر چه زودتر به وضعیت این قلعه رسیدگی نشود، یکی دیگر از آثار تاریخی ایران را از دست خواهیم داد. و این از دست دادن ها در دوران جمهوری اسلامی تازگی ندارد.

کمیته بین المللی پاسارگاد

www.savepasargad.com