Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

 

خانه رضا شاه را هم تصاحب کردند

 

www.savepasargad.com

در یک تصمیم ناگهانی مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران، بخش مربوط به معاونت این اداره به خانه ی تاریخی رضاخانی منتقل می شود. این خانه که در فهرست میراث ملی ایرانیان به ثبت رسیده است، در اواخر دوره، قاجاریه ساخته شده و بیش از صد سال قدمت دارد و اولین خانه رضاشاه در سمت سردار سپه ی اوست. 

رجبعلی خسروآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی، بدون این که اشاره ای به محل سکونت رضاشاه در این مکان داشته باشد، آن را یک بنای تاریخی متعلق به اواخر دوره قاجاریه خوانده و  به خبرنگاران گفته است که: به دو دلیل این کار را انجام می دهیم، خانه ی "رضاخانی" خواه ناخواه یک فضای نزدیک به بافت تاریخی تهران است و این معاونت هرچه نزدیک‌تر به منطقه‌ی تاریخی تهران باشد، نظارت بر آن راحت‌تر است. کارکردی که قرار است به این بنا داده شود، متناسب با معاونت میراث فرهنگی است، که این انتقال می‌تواند در حفظ، نگهداری و سالم ماندن آن به ما کمک می‌کند.

باید توجه داشت که در طول نزدیک به چهل سال گذشته هربار یکی از خانه های تاریخی را (غیرقانونی) به دست موسسات خصوصی داده اند، یا در اختیار یکی از سازمان های دولتی گذاشته اند، معمولا پس از چندی جز ویرانه ای از آن ها باقی نمانده است؛ و اکنون نیز هیچ اعتمادی نمی توان به گفته های مدیرکل تازه ی آن در ارتباط با حفظ و نگهداری و سالم ماندن این اثر تاریخی داشت

کمیته بین المللی پاسارگاد

www.savepasargad.com