Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

 

در گذشت بنیان گذار بنیاد فردوسی در ونکوور

از: علی شهیدی

با کمال تاسف به اطلاع می رسانیم که شادروان ماشااله ارشاد بنیان گذار بنیاد فردوسی در ونکوور و از بنیانگذاران مرکز فرهنگی اجتماعی ایرانیان در ونکوور درگذشت.

شادروان ارشاد مردی که پرچمدار هویت ملی ایرانیان بود و در طول سالیان متمادی در هر برنامه جشن و محفل اجتماعی هنری فرهنگی با شهامت و مداومت از برگزار کنندگان میخواست که سرود ملی ایران نواخته شود و پرچم ملی ایرن برافراشته گردد . مزدی که سالها تحت عنوان پدربزرگ خوب شهر ما با هموطنانی که زندگی پر تالاطم و امیخته با مشکلات فراوان داشتند مصاحبه میکرد و داستان زندگیشان را در جله گوناگون بچاپ میرسانید. مردی که تمام زندگیش را وقف کمک به نیازمندان کرده بود. مردی که سمبل و نمونه یک مرد واقعی ایرانی یود و در تمام لحظات زندگیش خالصانه و صادقانه به همسر و فرزندانش عشق میورزید و تا اخرین لحظه حیاتش از ابراز عشق دریغ نورزید. مردی که بیشترین عنوانهای پر افتخار را از جانب مردم دریافت کرد و در این مورد بالاترین رکورد را داشته است . مردی که پس از درگذشت فیزیکی از میان ما همچنان به زندگی پر افتخارش در در اعماق قلب ما ادامه میدهد . مردی که نامش ارشاد بود . چه نام شایسته و بجایی داست که همه را ارشاد میکرد و و در شعر بسیار زیبایی که قبل از در گذشتش سرود و خواند گفت من به دیاری میروم که در انجا ارشاد خواهم شد .یعنی انچه که بود و با زندگی پر افتخارش کلمه ارشاد را برای همگان ترجمه کرد .ایکاش همه مردهای ایرانی از این بزرگمرد درس عشق و ایثار بگیرند . شادروان ماشا اله ارشاد مردی که بنیان گذار بنیاد فردوسی در ونکوور بود و از بنیانگذاران مرکز فرهنگی اجتماعی ایرانیان در ونکوور بود . مردی که پرچمدار هویت ملی ایرانیان بود و در طول سالیان متمادی در هر برنامه جشن و محفل اجتماعی هنری فرهنگی با شهامت و مداومت از برگزار کنندگان میخواست که سرود ملی ایران نواخته شود و پرچم ملی ایرن برافراشته گردد . مزدی که سالها تحت عنوان پدربزرگ خوب شهر ما با هموطنانی که زندگی پر تالاطم و امیخته با مشکلات فراوان داشتند مصاحبه میکرد و داستان زندگیشان را در جله گوناگون بچاپ میرسانید. مردی که تمم زندگیش را وقف کمک به نیازمندان کرده بود. مردی که سمبل و نمونه یک مرد واقعی ایرانی یود و در تمام لحظات زندگیش خالصانه و صادقانه به همسر و فرزندانش عشق میورزید و تا اخرین لحظه حیاتش از ابراز عشق دریغ نورزید. مری که بیشترین عنوانهای پر افتخار را از جانب مردم دریافت کرد و در این مورد بالاترین رکورد را داشته است . مردی که پس از درگذشت فیزیکی از میان ما همچنان به زندگی پر افتخارش در در اعماق قلب ما ادامه میدهد . مردی که نامش ارشاد بود . چه نام شایسته و بجایی داست که همه را ارشاد میکرد و و در شعر بسیار زیبایی که قبل از در گذشتش سرود و خواند گفت من به دیاری میروم که در انجا ارشاد خواهم شد .یعنی انچه که بود و با زندگی پر افتخارش کلمه ارشاد را برای همگان ترجمه کرد .ایکاش همه مردهای ایرانی از این بزرگمرد درس عشق و ایثار بگیرند.

بنیاد میراث پاسارگاد درگذشت آقای ماشااله ارشاد را به همسر، خانواده، و دوستان و دوستداران ایشان تسلیت می گوید. یادشان همیشه روشن

 

کمیته بین المللی پاسارگاد

www.savepasargad.com