Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

 

زنده رود مرد! زنده باد فولاد و گوجه


زنده رود زیبا! زاینده رودی که قربانی صنعت و کشاورزی شد... و همین ورقه های فولاد از نخستین متهمان خشکی زنده رود و آلودگی هوا هستند.
زنده رود مرد! اما همچنان صنعت و کشاورزی در مسیر توسعه ناپایدار تخته گاز به پیش می روند و برای تولید بیشتر طرح های جدید انتقال آب و سدهای ویرانگر تعریف می کنند.
زنده باد فولاد و گوجه!

از: سایت دوستداران حیواتان و محیط زیست

 

کمیته بین المللی پاسارگاد

www.savepasargad.com