Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

 

شهبانو فرح و حضور زنان در استادیوم ها

شهبانو فرح پهلوی طی پیامی به مناسبت حضور زنان در استادیوم ها ورزشی ایران پیامی فرستاده است. در این پیام ایشان با اشاره به مرگ دختر آبی نوشت: در این روزهای تلخ آنچه می‌تواند به همه ما امید فردایی بهتر، امید دوباره برخاستن از خاکستر دخترهای آبی ببخشد، زنده نگاه داشتن مشعلی‌ ست که امثال سحرها با فدا کردن جان خود فرا راه تاریکی‌ها نهاده‌اند.

در این پیام آمده است: جسم دختر آبی سوخت اما جان روشن و آگاهش با ماست و در کنار ما در راه دستیابی به آزادی و برابری حقوق زنان و مردان، که حضور زنان در ورزشگاه‌ها تنها بخشی از آنست، گام بر می دارد.

بنیاد میراث پاسارگاد

www.savepasargad.com