Save  Pasargad Committee

 

Link to English Section

پيوند به خانه

 

 

تاریخچه روز کوروش بزرگ، یا سالگشت صدور منشور حقوق بشر او

در سال 2005 کمیته بین المللی نجات پاسارگاد که برای جلوگیری از آبگیری سد سیوند، و نجات آرامگاه کوروش بزرگ از خطر رطوبت زدگی و ویرانی تشکیل شده بود برای برانگیختن توجه مردمان به اهمیت کوروش بزرگ، روز 29 اکتبر را، که همزمان با روز صدور منشور اوست،  به نام روز کورش بزرگ اعلام کرد. خوشبختانه این اقدام به سرعت مورد استقبال خودجوش مردمان در داخل و خارج ایران قرار گرفت و  همان سال عده ای از مردمان در روز هفتم آبان برای گرامیداشت روز کوروش بزرگ برای اولین بار به پاسارگاد رفتند. در سال 2007، کمیته نجات، با نام بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان اولین ان. جی. اوی بین المللی حفظ میراث فرهنگی ایران رسما در آمریکا تاسیس شد و با همراهی و  تلاش مردمان فرهنگ دوست در سراسر جهان و دخالت بهنگام یونسکو، توانست، دولت احمدی نژاد، را وادار کند ارتفاع آبگیری سد سیوند را کوتاهتر کند.

در واقع نام گذاری روز کوروش بزرگ علاوه بر جلوگیری از خطری که پاسارگاد را تهدید می کرد، موجب آگاهی مردمان بیشتری نسبت به دهش آغازین کورش در بقای تمدن مشترک انسان ها شد.

اهمیت نام گذاری روز کورش بزرگ در این است که بدون کمترین پشتوانه ی دولتی، یا مذهبی از سوی یک سازمان فرهنگیِ مردم نهاد و ده ها شخصیت مهم فرهنگی، و اجتماعی، و رسانه های دیداری و شنیداری خارج کشور و هزاران  هزار زن و مرد ایرانی و غیر ایرانی  مورد تایید قرار گرفته است و از سال 2005، تا کنون همه ساله مردمان زیادی در ایران و خارج ایران  روز هفتم آبان، 29 اکتبر نام و یاد مردی را گرامی می دارند که که 25 قرن پیش از نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر، و در زمانه ای که جهان در آتش خشونت و عقب ماندگی می سوخت، آن گونه که در منشور او آمده: آشتی‌خواهانه به بابل اندر شد، سربازان بسیار او دوستانه در بابل گام برداشتند، و او نگذاشت کسی در تمامی سرزمین های سومر و اکد ترسانده شود. او مردمان ستمدیده را از درماندگی رهانید، آوارگان را به خانه های خود بازگرداند، بردگان را از بیگاری نجات داد، و فرمان داد که هر کسی برای انتخاب مذهب و محل سکونت خود آزاد باشد...

بنیاد میراث پاسارگاد

www.savepasargad.com

مطالب، عکس ها، ویدئوها و آن چه که از سال 2005 تا کنون درباره کورش بزرگ، و روز کورش

 در سایت بنیاد میراث پاسارگاد منتشر شده است

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com