Save  Pasargad Committee

 

d

سایت بنیاد میراث پاسارگاد

پيوند به خانه

 

 

دستگیری عده ای از شرکت کنندگان در بزرگداشت روز کوروش بزرگ

    در پی شرکت هزاران ایرانی در مراسم بزرگداشت کوروش بزرگ، در پاسارگاد عده زیادی از اهالی استان فارس دستگیر و زندانی شدند.

    به گزارش خبرگزاری دولتی فارس علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از دستگیری عوامل اصلی هنجار شکنی در تجمع روز جمعه در پاسارگاد فارس خبر داد و گفت: اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود.

    وی افزود: پس از انجام تحقیقات لازم، لیدرها و سرشاخه های اصلی این تجمع که به سردادن شعارهای هنجارشکنانه و ضدارزش ها اقدام کرده بودند، دستگیر شدند  و برای آن ها پرونده قضایی تشکیل شده و برخورد قضایی لازم با آن ها صورت خواهند گرفت.

    مراسم بزرگداشت کوروش بزرگ، از سال 2005 تاکنون در روز 29 اکتبر، در کنار آرامگاه کوروش بزرگ برگزار شده است. این روز همزمان است با ورود آشتی خواهانه کوروش بزرگ به بابل و صدور منشور او در ارتباط با آزادی مذهب، حذف بیگاری و مسایل انسانی دیگر.

    البته همیشه شرکت کنندگان در این مراسم به وسیله پاسداران و یا ماموران امنیتی و لباس شخصی ها مورد آزار قرار گرفته اند و یا راه های ورود به پاسارگاد را به روی آن ها بسته اند. امسال نیز یک ماه قبل از برگزاری مراسم سازمان میراث فرهنگی طی اطلاعیه ای خطاب به تورهای مسافرتی، بردن مسافران به پاسارگاد را برای ده روز ممنوع اعلام کرد. این اطلاعیه سبب شد که مردمان زیادی از سراسر ایران با اتومبیل های شخصی و کرایه ای به سوی پاسارگاد حرکت کنند و به این ترتیب روز هفتم آبان هزاران تن در پاسارگاد حضور پیدا کردند.  شعار اصلی و مسلط شرکت کنندگان که به طور مرتب شنیده می شد ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست بود. شعارهای دیگری هم از گروه های کوچکتری شنیده می شد، که برخی آن را نژاد پرستانه نامیده اند.

   به طور کلی این تظاهرات را می توان واکنشی دید نسبت به سی و هشت سال تسلط یک حکومت مذهبی تندخو، آزادی کش، و فرهنگ ستیز. حکومتی که حتی مراسم بزرگداشت یک شخصیت تاریخی را از سوی مردم برنمی تابد و آن ها را به دلیل شعارهایی که به آن هنجارشکنانه و ضد ارزش ها می داند دستگیر و زندانی می کند.

www.savepasargad.com

 

 

کميته بين المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com