Save  Pasargad Committee

 

Link to English Section

پيوند به خانه

 

 

اسپندگان روز ملی زن در فرهنگ ایرانی خجسته باد

اسفندگان یا اسپندگان روزی است که در دوران باستان،  روز ادای احترام به زن و سپاس از او شناخته می شد. در این روز مردها هدایایی به زنان می دادند و از یاری و همراهی آن ها سپاسگزاری می کردند.

زن در ایران باستان از نظر اجتماعی قدر و منزلتی والا داشت ( و آنگونه که خانم مری کخ محقق کتیبه های تخت جمشید می گوید) نه تنها به نسبت آن روزگاران حقوقی قابل توجه داشت، بلکه از نظر مذهبی هم مورد احترام بود (و به گفته اوستا )؛ او را منبع مهر و روشنایی می خواندند.

بر سر این که این جشن با تقویم امروز ایرانیان پنجم اسفند است یا 29 بهمن اختلاف نظرهایی هست اما در هر دو حالت می شود گفت که این روزها همزمان است با روز ملی زن در فرهنگ ایرانی.  

به امید روزی که زنان ایران بتوانند جایگاه شایسته و واقعی خود را در سرزمین مان بازیابند و چون زنان کشورهای پیشرفته از برابری و آزادی برخوردار شوند.

 

 

برخی از مطالب مربوط به اسفندگان در این سایت:

 

 

جشن ِ بزرگداشت ِ زمين و زن، فرخنده باد!

از: دکتر تورج پارسی

 

روز 29 بهمن است يا پنجم اسفند؟

از: دکتر تورج پارسی

 

آزاده بانوى ايران زمين

از: توران شهرياری

 

زن در ايران باستان

زن و مرد با هم برابر بُدند

/زنان کاردانان کشور بُدند

 

تقاضای عده ای از فرهنگ دوستان برای ثبت اسفندگان،  به عنوان روز ملی زن 1386

http://www.savepasargad.com/February/rooz%20e%20meli%20zan.htm

گروه هايي از جوان ها می خواهند اسفندگان به عنوان روز ملی زن در تقويم رسمی کشور ثبت شود

گردانندگان 23 وبلاگ داخل ايران و عده ای از جوانان در شهرهای مختلف ايران اسفندگان را جشن می گیرند 

 

نکاتی درباره جشن اسپندگان

از دکتر تورج پارسی

 

سپندارمزدگان جشن زن و مهر

از: هرمز مهرام

http://www.savepasargad.com/2011%20-%20Feb/JASHN-ZAN-VA-MEHR.htm

 

جشن اسفندگان

از: هما ارژنگی

http://www.savepasargad.com/2009-Feb/esfandgab-arjangi.htm

 

گفتگوی نگار صالحی زاده با دکتر سپنتا درباره اسفندگان

http://www.savepasargad.com/2009-Feb/esfandgan-sepanta-negar.htm

 

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com