Save Pasargad Committee

      سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

 

پيوند به خانه

 

 

مردمان ايران، هر ساله در سالگرد جان باختن آرش، قهرمان صلح طلبی که ایران را از جنگی چندین ساله نجات داد به جای گریه و شیون به جش و پایکوبی می پردازند و بنا بر سنتی ایرانی، بر چهره و تن یکدیگر آب می پاشند تا غبار رنج و اندوه را از جان ها بشویند

 

مطالب ويژه جشن ملی تیرگان

 

از آب تا درخت

دکتر تورج پارسی

 

 

تیرگان و استوره ای از خرد و عشق

شکوه میرزادگی

 

 

 تیرگان جشن ایزدِ ستاره ی باران

هرمز مهرام

 

 برگزاری روز ملی دماوند

 و جشن تیرگان در سراسر شهرهای ايران

 

جشن تیرگان ـ آب پاشان

کفایت کوشان

 

 

جشن شاداب، شادی سالار تیرگان

احمد پناهنده

 

آرش کمان دار

هما ارژنگی

 

جشن تیرگان و آب پاشی در ایران

 

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com