رضا دانشور ـ کتاب تازه ای از اسد سیف و شهلا شفیق

رضا دانشور، از او و درباره او ـ به کوشش اسدسیف و شهلا شفیق در چرایی اين کتاب نوشتن، مثل هرگونه سازندگی و آفرينندگی، با مصالحی که نويسنده در اختيار دارد صورت می­گيرد. در اين معنا، مصالح همان دانسته­ها و دريافت­ها و تخيلات نويسنده­اند که نگاه او را به هستی و جهان، و نيز خويش … Continue reading رضا دانشور ـ کتاب تازه ای از اسد سیف و شهلا شفیق