سرنوشت تلخ ارگ تبریز (ارگ علیشاه) پس از حکومت اسلامی

  ارگ علیشاه (ارگ تبریز) قدیمی ترین ارگ شما غرب ایران علی زمانی (دی ماه 1401) ارگ علیشاه تبریز یا ارگ تبریز، یکی از جاهای دیدنی تبریز است که در خیابان امام دیار اولین های ایران