• بنیاد میراث پاسارگاد

خبرهای کوتاه

فرونشست زمین

فرونشست زمین و خطری که تهران را تهدید می کند به گفته سازمان زمین‌شناسی، فرونشست زمین به “بیخ گوش” تهران رسیده است. فرو نشست به”بمب

< ادامه مطلب