آیا بازمانده تاق کسری را هم ویران خواهند کرد؟

روز گذشته برخی خبرگزاری ها، به نقل از منابع غیردولتی عراقی نوشته اند که دوباره بخش دیگری از سقف بنای تاریخی تاق کسری فرو ریخته است. هنوز تا این لحظه دولت عراق هیچ واکنشی نسبت به این خبر نشان نداده است اما برخی از دوستداران میراث تاریخی عراق و ایران نسبت به این بی تفاوتی … Continue reading آیا بازمانده تاق کسری را هم ویران خواهند کرد؟