آیا بازمانده تاق کسری را هم ویران خواهند کرد؟

روز گذشته برخی خبرگزاری ها، به نقل از منابع غیردولتی عراقی نوشته اند که دوباره بخش دیگری از سقف بنای تاریخی تاق کسری فرو ریخته است. هنوز تا این لحظه دولت عراق هیچ واکنشی نسبت به این خبر نشان نداده است اما برخی از دوستداران میراث تاریخی عراق و ایران نسبت به این بی تفاوتی اعتراض کرده اند.

تاق کسری بازمانده بنایی با شکوه از کاخ تیسفون است که محل برگزاری جشن ها و بارعام شاهان ساسانی بود. کاخ تیسفون در حمله اعراب به ایران ویران شد و اشیای قیمتی آن به غارت رفت.

این بنا که همچنان به عنوان یکی از شاهکارهای معماری در دوران باستان شناخته می شود، در سال ۵۵۰ میلادی ساخته شده و در جنوب شهر بغداد (که در ان هنگام جزو خاک ایران بود) قرار دارد.

طی سال های اخیر بخش هایی از تاق کسری فرو ریخته و با وجود هشدارهای مکرر دوستداران و کارشناسان آثار تاریخی ایرانی و عراقی، مسئولین دولتی این دو کشور کمترین توجهی نسبت به این هشدارها نداشته اند.

همچنین از آوریل 2019، سازمان «World Cultural Heritage Voices» وابسته به بنیاد میراث پاسارگاد، چندین بار با یونسکو تماس گرفته و از آن ها خواسته که نسبت به سلامت این بنای تاریخی واکنشی نشان دهند.

در نامه ای که نماینده بنیاد به یونسکو تقدیم کرده، تاکید شده که «دولت عراق به عنوان مالک فعلی این بنای تاریخی، و دولت ایران به عنوان مسئول حفظ میراث فرهنگی و تاریخی ایرانیان تا کنون هیچ اقدام مفیدی در ارتباط با ویرانی های این بنا انجام نداده اند، و تنها امید ما و دوستداران میراث فرهنگی سازمان جهانی یونسکو می باشد.»

در آخرین تماس مسئولین یونسکو به نماینده این بنیاد قول دادند که این مساله را دنبال خواهند کرد. اما متاسفانه هچنان هیچ اقدامی از سوی یونسکو انجام نشده و یا اگر انجام شده نتیجه ای نداشته است.

بنیاد میراث پاسارگاد در همان وقت نامه ای هم خطاب به ایرانیان نوشته و از آن ها تقاضا کرده بود تا در صورت امکان به وسیله ایمیل و یا تلفن از یونسکو بخواهند که به این مهم رسیدگی کند.

علاقمندان به نجات تاق کسری همچنان می توانند با ایمیل و یا تلفن با سازمان یونسکو، که مسئول حفظ میراث فرهنگی جهانی ست تماس گرفته و از آنها بخواهند که، براساس وظیفه ای که دارند، به این مهم رسیدگی کند.

شکوه میرزادگی
چهارم ژانویه 2021

آدرس یونسکو:
UNESCO Culture Sector
7, place de Fontenoy
75352 Paris CEDEX 07
France
tel: +33-1-45 68 37 56
fax: +33-1-45 68 55 96
http://www.unesco.org/culture

_________________________________________
تماس نماینده بنیاد با یونسکو
نامه بنیاد میراث پاسارگاد خطاب به ایرانیان
 نامه سرگشاده درباره تاق کسری  در سایت صدای میراث فرهنگی جهانی

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

جشن های شاد ایرانی، حکومت عبوس و تندخو را به چالش می کشند ـ شکوه میرزادگی

Read Next

میعاد در دوزخ