نوروز 1401

سال نو ایرانی بر همگان خجسته باد
بخش ويژه نوروز 1401 – 2022

پیام نوروزی بنیاد میراث پاسارگاد

  • در آستانه ی سال نوی ايرانی، که نشانه ی روشن فرهنگ زمینی و خردمدار ما است.
  • در آستانه ی نوروزی که پايه و گوهر آن بر حضور بی ترديد انسان و بايستگی شادمانی  او نهاده شده،
  • در آستانه ی نوروزی که آمدنش نشانه ی همبستگی و آشتی انسان ها با يکديگر و با طبيعت  است،
  • در آستانه ی نوروزی که اشاره پر معنایی به پايان سردی و سياهی،  و آغاز آزادی و آرامش و شادمانی است،
  • در آستانه ی نوروزی که با سايه انداختن بر سر همه ی انسان ها، با هر جنسيت و مذهب و مرام و عقيده ای، نماد روشن برابری خواهی و ضد تعبيض بودن است
  • از همگان می خواهيم که سال پيش رو را همچنان به آهنگ ياری در کنار ما، و برای حفظ فرهنگ و میراث فرهنگی  سرزمين مان بايستيم، و خواستی  را که در گوهر نوروز می درخشد برآورده  سازیم.

با مهر و شادباش
بنیاد میراث پاسارگاد

حاجی فیروز قرن بیست و یکم

همراه خودم، سرتو بالا کن

همراه خودم منو نیگا کن

همراه خودم، یه تیکه قندی

عید آمده باز، چرا نمی خندی

مطالب و خبرهای نوروزی:

استقبال کم نظیر ایرانی ها از محوطه های تاریخی و فرهنگی در برخی شهرها و استان های ایران 

سیزده به در، اولین روز بزرگداشت طبیعت در جهان

بنیاد میراث پاسارگاد