• بنیاد میراث پاسارگاد

خبرها

اقدام مشترک تشکل های مستقل زنان ایرانی به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زنان

بدینوسیله از کلیه رسانه های خبری و نشریات مترقی فارسی زبان دعوت میکنیم تا با پخش خبر برنامه زنده ۸ مارس ما، 23  تشکل مستقل زنان ایرانی در سراسر جهان، در روز ۸ مارس ۲۰۲۱ اطلاع رسانی کرده و در همبستگی با جنبش زنان ایران با ما همگام شده و در پخش این برنامه زنده ما را یاری کنند.
ما زنان فمنيست، برابری طلب و مدافع حقوق انسانی زنان، در هشت مارس عهد می بندیم که از دستاوردهای زنان ایران پاسداری کرده، به ستم جنسی – جنسيتي، به واپسگرایی، به ستم ملی، قومی، نژادی و اقتصادی- طبقاتی نه بگوئیم. ما “موجيم” که تا فردای تحقق خواسته ها و مطالبات حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی زنان، تا برچیده شدن خشونت علیه زنان ایران در عرصه خصوصی و عمومی، تا فردای آزادی زنان زندانی و بر چیدن فرو دستی زنان آسوده نخواهیم نشست.

< ادامه مطلب