کشف صدها اثر تاریخی در گرگان

به گزارش خبرگزاری های داخلی، محمد حسن طالب زاده، معاون وزیر میراث فرهنگی حکومت اسلامی روز گذشته از کشف 300 اثر تاریخی در کاوش های محله سرچشمه گرگان خبر داد.(1)

 به گفته او این آثار از دوره های مختلف تاریخی به دست آمده است و «می تواند آغازی باشد برای رفع ابهامات و پاسخی برای پرسش هایی در ارتباط با میراث فرهنگی منطقه استرآباد»

بنا بر «قانون» حکومت اسلامی،  خبرنگاران مجاز نیستند از این آثار عکس بگیرند، و نمی توانند جز عکس هایی که در اختیارشان می گذارند، و فراتر از گفته های مسئولین میراث فرهنگی، اطلاعاتی را در اختیارمردمان ایران (که در واقع مالکین اصلی این آثار تاریخی هستند) قرار دهند.

طالبیان فقط به خبرنگاران گفته که: کاوش ها ادامه خواهد داشت و اشیای استخراج شده که منحصر به فرد هستند و حتی برای خارج مرزها اهمیت دارند، به روش علمی مرمت می شود و برای نمایش ب موزه ها خواهد رفت

کشف آثار تاریخی در گرگان

بنیاد میراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

دستور نابودی یک میراث جهانی یونسکو از سوی حکومت اسلامی

Read Next

جایزه نوروز» بنیاد میراث پاسارگاد»