• بنیاد میراث پاسارگاد

درباره بنیاد میراث پاسارگاد

Save Pasargad Logo
«بنياد ميراث پاسارگاد» مؤسسه ای غير انتفاعی، غير سياسی و غير مذهبی است که، طبق قوانين فدرال ايالات متحده آمريکا و قوانين ايالتی ايالت «کلرادو» اين کشور، به وسيله ی خانم شکوه ميرزادگی در تاريخ 25 ماه آوريل سال 2007 تأسيس شده و در تاريخ 2 ماه مه 2007 به ثبت رسمی رسيده است.

اين بنياد در پی اقدام عده ی کثيری از مردم جهان که از سال 2004، با هدايت «کميته ی بين المللی نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد»، به فعاليت وسيعی دست زدند تا از تخريب آرامگاه کورش بزرگ، بنيان گزار اولين امپراتوری ايران در 2500 سال پيش و صادر کننده ی منشور حقوق بشر، که سازمان ملل متحد آن را نخستين منشور در اين زمينه شناخته و سازمان يونسکو آرامگاه او را به عنوان يک زيارتگاه و ميراثی بشری دانسته است، جلوگيری کنند، به منظور گسترده کردن اين گونه فعاليت ها و نجات آثار باستانی و فرهنگی کشور کهن سال ايران بوجود آمده است.

اين بنياد برای کسب سود فعاليت نمی کند و موسس، هيئت امنا و مسئول امور اجرايي آن نمی توانند، در مقابل خدمات خود برای بنياد، دستمزدی از اين بنياد و يا از هيچ موسسه ی خصوصی يا دولتی دريافت کنند.

در عين حال، موسس و کليه ی اعضای هيئت امنای بنياد نمی توانند در برنامه ها، همايش ها، اطلاع رسانی های مربوط به اين بنياد به نفع حزب، گروه، يا دسته ای سياسی يا مذهبی و يا دولتی خاص که به آن وابسته اند يا به آن باور دارند تبليغ کنند.

اهداف بنياد به شرح زير است:

الف ـ گردآوری اطلاعات مربوط به وضعيت آثار باستانی و فرهنگی در ايران، و در کشورهای ديگر، و خطرات طبيعی و انسانی، سهل انگارانه و عامدانه، که آنها را تهديد به نابودی می کنند.
ب ـ اقدام برای آگاه سازی مردم ايران و جهان در مورد اين خطرات و تدارک اقدامات اعتراضی وسيع.
پ ـ آگاه ساختن سازمان های مختلف بين المللی که مسئول حفظ آثار و ميراث های تاريخی و فرهنگی ملت ها و کل بشريت هستند از وضعيت ميراث در خطر.
ت ـ پی گيری اقدامات سازمان های محلی و بين المللی.
ث ـ طرح دعاوی حقوقی در راستای جلوگيری از تخريب ميراث های بشری ايرانزمين.
ج ـ تشويق و ترغيب عموم مردمان به شرکت در اين گونه اقدامات.
چ ـ دعوت از نويسندگان و هنرمندان و صاحبان رسانه های گروهی برای شرکت در اين گونه مبارزات فرهنگی.
ح ـ ايجاد آرشيوهای خبری و اطلاعاتی و نيز ارائه اين آرشيوها به عموم از طريق رسانه ها و بخصوص اينترنت.
خ ـ برگزاری سخنرانی ها، کلاس ها، سمينارها و کنفرانس هایی در راستای رسيدن به اهداف فوق.
د ـ کوشش و ارائه ی راه حل هايي برای جلوگيری از تخريب مناطق باستانی ايرانزمين به وسيله ی برنامه های آبادانی و عمرانی.
ذ ـ ايجاد نشريات و تهيه برنامه های ديداری ـ شنيداری برای آگاهی دادن به عموم و کسب حمايت های هرچه بيشتر مردمی در سراسر جهان.

اعلام موجودیت بنیاد

 اهداف  بنياد

ساختار بنياد

هيئت امنای بنیاد

*****