تاریخچه جشن سِپَندارمَذگان یا اِسپَندگان 

سپندارمذگان، یکی از جشن های ملی ایرانیان است که از دوران هخامنشیان تا کنون با ما بوده و به نام روز زن و زمین خوانده می شود.

این روز در واقع ستایشی بوده از ایزدبانو سپندارمذ. ایزد بانویی که وظیفه اش نگهبانی از زمین و سرسبزی و زیبایی آن است؛

به همین دلیل نیاکان ما در چنین روزی به همسران و مادران هدیه می دادند و از آنها قدردانی می کردند. در عین حال در این روز این زنان بودند که می توانستند مردی را که دوست داشتند برای زناشویی انتخاب کنند

در تقویم یزدگری این روز در دوران باستانی در پنجم اسفند برگزار می شده

با توجه به تغییر ساختار گاه‌شمار خورشیدی یا خیامی،  و سی و یک روزه شدن شش ماه نخست سال، این روز مصادف می شود با ۲۹ بهمن ماه

ما در بنیاد پاسارگاد از سال ۲۰۰۵ همیشه جشن سپندارمذگان را از۲۹ بهمن تا پنجم اسفند برگزار کرده ایم. یعنی در واقع یک هفته برای بزرگداشت روز ملی زن در فرهنگ سرزمین مان

 

مطالبی درباره اسپندگان در سال های گذشته، دراین سایت

جشن ِ بزرگداشت ِ زمين و زن، فرخنده باد!

از: دکتر تورج پارسی

آزاده بانوى ايران زمين

از: توران شهرياری

روز 29 بهمن است يا پنجم اسفند؟

از: دکتر تورج پارسی

زن در ايران باستان

زن و مرد با هم برابر بُدند

زنان کاردانان کشور بُدند

تقاضای عده ای از فرهنگ دوستان برای ثبت اسفندگان،  به عنوان روز ملی زن 1386

گروه هايي از جوان ها می خواهند «اسفندگان» به عنوان روز ملی زن در تقويم رسمی کشور ثبت شود.

گردانندگان 23 وبلاگ داخل ايران و عده ای از جوانان در شهرهای مختلف ايران اسفندگان را جشن می گیرند

جشن اسفندگان

از: هما ارژنگی

نکاتی درباره جشن اسپندگان

از دکتر تورج پارسی