• بنیاد میراث پاسارگاد

خبرها و مطالب تازه

مطالب انتخابی از سالهای گذشته

کتاب های پیشنهادی

میعاد در دوزخ ـ از حمید شوکت

میعاد در دوزخ ـ از حمید شوکت اخیرا خبر شدیم که «میعاد در دوزخ»، تاره ترین کتاب حمید شوکت، تاریخ نگار و پژوهشگر تاریخ معاصر