خبرها و مطالب تازه

مطالب انتخابی از گذشته

در درازای شب یلدا – آرمین لنگرودی

(این نوشته فشرده‌ای از یک کار پژوهشی است و خواندنش به بیشتر از سی دقیقه زمان نیاز دارد) سرآغاز برای دریافت بهتر درونمایه‌ی ادیان کهن و بایستگی “تاریخی” آنها باید یک نکته‌را همیشه در برابر دیدگان داشت و آن اینکه؛

< ادامه مطلب

برآیش هستی – ابراهیم هرندی

  تئوری داروین که براساس آن همه ی گیاهان و جانوران کنونی جهان از دگرگون شدن تدریجی گیاهان و جانوران پیشین شکل گرفته‏ اند، در دوسده ی گذشته واتاب های ژرفی بربسیاری از دانش‏ های مدرن، مانند؛ زیست شناسی، ژن پردازی، یاخته

< ادامه مطلب

آیا کوروش به خدای بابلی باور داشت؟ ـ پاسخ آرمین لنگرودی تاریخ نگار و پژوهشگر تاریخ ایران

در پی گزارش دکتر  علیرضا عسکری چاوردی، سرپرست کاوش های باستان شناسی شهر پارسه در ارتباط با کشف های اخیر دوران هخامنشیان در ایران (1) سایت رادیوی صدای فرانسه  ویدیویی از سوی آقای علیرضا مناف‌زاده منتشر کرد که توجه و

< ادامه مطلب

کتاب های پیشنهادی

جنایت مومنانه اثر نیره انصاری

در ۱۷ جولای ۱۹۹۸ در مرکز سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد در رم، یکصدوبیست کشور به پذیرش اساسنامه رم در خصوص دیوان کیفری بین‌المللی رأی