جایزه نوروز» بنیاد میراث پاسارگاد»

«جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد»
امسال و سال های گذشته

افراد و نهادهایی که جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد را دریافت کرده اند:

جایزه نوروز 1401 خورشیدی

Nowruz Award 2022

جایزه نوروز 1400 خورشیدی

Nowruz Award 2021

جایزه نوروز سال 1399 خورشیدی
Nowruz Award 2020

جایزه نوروز سال 1398 خورشیدی
Nowruz Award 2019

جایزه نوروز سال 1397 خورشیدی
Nowruz Award 2018

جایزه نوروز سال 1396 خورشیدی
Nowruz Award 2017

جایزه نوروز سال 1395 خورشیدی
Nowruz Award 2016

جایزه نوروز سال 1394 خورشیدی
Nowruz Award 2015

جایزه نوروز سال 1393 خورشیدی
Nowruz Award 2014

جایزه نوروز سال  1392  خورشیدی
Nowruz Award 2013

جایزه نوروز سال 1391 خورشید
Nowruz Award 2012

جایزه نوروز سال 1390 خورشیدی
Nowruz Award 2011

جایزه نوروز سال 1389 خورشیدی
Nowruz Award 2010

جایزه نوروز

«جایزه نوروز» همه ساله، همراه با فرا رسيدن  نوروز، بزرگترين جشن ملی و جهانی ايرانيان، از سوی بنیاد میراث پاسارگاد برای قدردانی به کسانی اعطا می شود که:

1ـ  به طور داوطلبانه در راستای معرفی و نگاهبانی ميراث های فرهنگی و طبيعی ايرانزمين کوشيده و، بي انتظار مزد و پاداشي، بخشی از وقت و امکانات خود را در خدمت آگاه کردن مردمان نسبت به اهميت نگاهبانی و نگاهداری اين ميراث گذاشته اند.

2ـ و يا با اينکه در نهادهای دولتی و وابسته به دولت کار می کنند، حاضر به همگامی با تخريب گران ميراث فرهنگی و طبيعی ايران نشده و هر جا که لازم بوده در حد امکان و توان شان مقابل اين ويران گری ها ايستاده اند.

بنياد ميراث پاسارگاد، و کميته زير نظر آن (کميته ی نجات پاسارگاد)، کوشش می کند تا، بر اساس اهداف و خواسته هاي گسترده ي خود، که شامل نگاهبانی، نگاهداری و نجات ميراث های فرهنگی و طبيعی، ملی و بشری ايرانزمين (اعم از فيزيکی يا غیرملموس)، از سويي و رويارويي صريح با تخريب های عمدی و غير عمدی موجود در ايران از سوي ديگر می شود، افراد برجسته ای را  انتخاب کند. (این افراد در ماه های آخر هر سال از سوی همراهان بنیاد و یا کوشندگان میراث فرهنگی و طبیعی به ما معرفی شده و کارهایشان مورد بررسی چند تن از مشاورین بنیاد قرار می گیرد  و در نهایت از میان آن ها چند تنی انتخاب می شوند).

دیپلم «جایزه نوروز» تقدیم می شود به حداکثر 3 شخصیت سال که تازه ترین کار، یا مجموع کارهایشان بازدهی روشن و مشخص در پیشبرد میراث فرهنگی یا طبیعی و یا میراث غیرملموس سرزمین مان داشته است، تحت عنوان:

1ـ بهترين شخصیت سال در ميراث فرهنگی

2ـ بهترین  شخصيت سال  در محیط زيست و میراث طبيعی.

3ـ بهترین شخصیت سال در میراث غیرملموس

و  به:

ـ بهترین هنرمند سال (در رشته های مختلف) که تازه ترین کار، یا مجموع کارهایش در جهت پیشبرد فرهنگ و هنر ایران بوده باشد.

و به:

ـ بهترین نهاد مدنی،  سازمان و يا فردی که در شهر یا منطقه ی خود با هدف آگاهی سازی، نگاهبانی و نجات ميراث های فرهنگی يا طبيعی ايران تلاش کرده است.

مهم ترين دليل ما برای محدود کردن انتخاب افراد و يا نهادها و سازمان ها اين است که بتوانيم با تنگ تر کردن دامنه ی رقابت بهترين کوشنده را انتخاب کرده و در عین حال آن ها را به سازمان های مختلف در سراسر دنيا معرفی نموده و امکان قدردانی بيشتر و گسترده تری را برای آن ها فراهم آوريم.

طبيعی است که  این انتخاب ها هرگز به معناي ناديده گرفتن کوشش هاي ارزشمند ديگران نيست. ما فقط از ميان کسانی که، به طور مستقل، در زمينه هاي مربوط به نگاهبانی و نجات گنجينه هاي بشري، در طول يک سال گذشته و به گونه اي پيوسته  و بيشتر از ديگران کوشا بوده اند  اين انتخاب را انجام می دهيم.

لارم است در همين جا بهترين سپاس های خود را تقديم شخصيت های فرهنگی، اجتماعی و روزنامه نگارانی کنيم که همواره از همراهی ها، پشتيبانی ها، و ياری های به موقع آنان در روزهای مهم  و رويدادهای اساسی در ارتباط با ميراث فرهنگی و طبيعی ملی و بشری ايرانزمين برخورداربوده ايم

نيز به کارمندان، کارشناسان، و باستانشناسان زحمتکش و کوشنده ی سازمان ميراث فرهنگی و سازمان محيط زيست که با همه ی بدعملی های مديران اين سازمان ها، و با همه ی فشارها، سانسور ها، و آزارهايي که بر آن ها وجود دارد  با همه ی توان شان برای نجات ميراث های فرهنگی و طبيعی ايران تلاش می کنند درود فرستاده و عميق ترين سپاس های خود تقديمشان می کنيم.

با مهر و احترام
شکوه ميرزادگی
موسس و مسئول امور اجرایی بنياد ميراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

کشف صدها اثر تاریخی در گرگان

Read Next

کاروانسرای شاه عباسی و ماجرای بذل و بخشش رییس قوه قضائیه ـ شکوه میرزادگی