دکتر اردشیر بابک نیا

بهترین شخصیت سال
در رشته ی فرهنگ و هنر

دکتر اردشیر بابک نیا، پزشک، استاد دانشگاه، پژوهشگر علمی و تاریخی، کوشنده فرهنگی و هنری، جایزه نوروز بهترین شخصیت سال در رشته فرهنگ و هنر را دریافت کرده اند به خاطر

ـ بیش از یک دهه پژوهش های بنیادی و گسترده، در ارتباط با فاجعه ی هولاکاست، و دیگر نسل کشی ها در خاورمیانه، با هدف ریشه یابی این نوع  فجایع بشری

ـ چهار جلد کتاب در مورد هولوکاست به  زبان  فارسی

ـ تاسیس چندین موسسه فرهنگی ـ علمی، و اجتماعی

ـ حمایت از موسسات فرهنگی و اجتماعی، و یا همکاری با آن ها

ـ جمع آوری و حفظ مجموعه ای از آثار تاریخی ایران

ـ خلق آثاری زیبا  و شگفت انگیز بر روی شیشه و سرامیک با مفاهیمی در ارتباط با میراث فرهنگی و تاریخی کهن ایرانیان

spring flowers_1

آقای امیر طاهری

بهترین شخصیت سال
در رشته ی ژورنالیسم و علوم ارتباطات

آقای امیر طاهری نویسنده، ژورنالیست، تحلیل گر سیاسی، منتقد فرهنگی و ادبی، جایزه نوروز بهترین شخصیت سال در رشته ژورنالیسم و علوم

ارتباطات را برای کل سال های زندگی دریافت کرده اند به خاطر:

ـ  عمری تلاش خستگی ناپذیر به عنوان یک نویسنده با فرهنگ، مدرن و خوش فکر در ایران و در دوران تبعید

ـ تعهد پذیری در کار ژورنالیسم، و تاکید بر واقعیات ملموس، و اسناد و مدارک قابل اعتماد برای هر نوشته و تحلیل و نقد

ـ انتشار بیش از ده کتاب موفق در ارتباط با حساس ترین مسایل مربوط به چند دهه گذشته ایران به زبان های فارسی و انگلیسی

ـ نوشتن  صدها مقاله ی ماندنی و ده ها نقد کتاب سیاسی، ادبی و هنری

ـ توجه مداوم به نقض حقوق بشر در ایران و نوشتن درباره آن ها در نشریات پر خواننده اروپایی و آمریکایی

 ـ اشارات به جا به فرهنگ و تاریخ درخشان ایران، در برخی مطالبی که برای نشریات مختلف ایرانی و غیر ایرانی نوشته می شود.

spring flowers_1

دکتر بهرام عکاشه

بهترین شخصیت سال
در رشته ی میراث طبیعی 

دکتر بهرام عکاشه، زلزله شناس، و کارشناس و متخصص زمین شناسی و استاد ژئوفیزیک دانشگاه تهران جایزه نوروز شخصیت سال در رشته میراث طبیعی و محیط زیست» را دریافت کرده اند، به خاطر

ـ چندین دهه تلاش برای شناساندن علم زلزله شناسی به دانشجویان

ـ تاسیس رشته ژئوفیزیک در واحد تهران شمال

ـ انتشار بیش از صد مقاله در داخل و خارج ایران

ـ ساخت و راه اندازی چندین پایگاه زلزله نگاری،

ـ تلاشی چندین ساله برای آگاه سازی مردمان، به ويژه جوانان در جهت کاهش خطرات ناشی از زلزله

spring flowers_1

دکتر منصوره اتحادیه

بهترین شخصیت سال
در رشته ی میراث فرهنگی و تاریخی

دکتر منصوره اتحادیه پژوهشگر، تاریخ نگار، استاد دانشگاه و ناشر موسسه نشر تاریخ؛ جایزه نوروز بهترین شخصیت سال در رشته میراث فرهنگی و تاریخی را دریافت کرده اند به خاطر:

ـ سال ها تلاش برای حفظ میراث های فرهنگی و تاریخی ایران

ـ  سال ها پژوهش و  تدریس در دانشگاه و در بنیاد ایرانشناسی

ـ انتشار ده ها کتاب و رساله درباره زنان و مردان نام آور در دوران قاجاریه

ـ تاسیس موسسه «نشر تاریخ ایران» و انتشار کتاب های زیادی در ارتباط با تاریخ و فرهنگ ایران

spring flowers_1

دیپلم جایزه نوروز

جایزه نوروز برای قدردانی به کسانی اعطا می شود که:

1ـ  به طور داوطلبانه در راستای معرفی و نگاهبانی فرهنگ، ميراث فرهنگی و میراث طبيعی ايرانزمين کوشيده و، بي انتظار مزد و پاداشي، بخشی از وقت و امکانات خود را در خدمت آگاه کردن مردمان نسبت به اهميت نگاهبانی و نگاهداری اين ميراث گذاشته اند.

2ـ و يا با اينکه در نهادهای دولتی و وابسته به دولت کار می کنند، حاضر به همگامی با تخريب گران ميراث فرهنگی و طبيعی ايران نشده و هر جا که لازم بوده در حد امکان و توان شان مقابل اين ويران گری ها ايستاده اند.

بنياد ميراث پاسارگاد، و کميته زير نظر آن (کميته ی نجات پاسارگاد)، کوشش می کند تا، بر اساس اهداف و خواسته هاي گسترده ي خود، که شامل نگاهبانی، نگاهداری و نجات ميراث های فرهنگی و طبيعی، ملی و بشری ايرانزمين (اعم از فيزيکی يا غیرملموس)، از سويي و رويارويي صريح با تخريب های عمدی و غير عمدی موجود در ايران از سوي ديگر می شود، افراد برجسته ای را  انتخاب کند. (این افراد در ماه های آخر هر سال از سوی همراهان بنیاد و یا کوشندگان میراث فرهنگی و طبیعی به ما معرفی شده و کارهایشان مورد بررسی چند تن از مشاورین بنیاد قرار می گیرد  و در نهایت از میان آن ها چند تنی انتخاب می شوند).

دیپلم «جایزه نوروز» تقدیم می شود به حداکثر 3 شخصیت سال که تازه ترین کار، یا مجموع کارهایشان بازدهی روشن و مشخص در پیشبرد میراث فرهنگی یا طبیعی و یا میراث غیرملموس سرزمین مان داشته است، تحت عنوان:

1ـ بهترين شخصیت سال در ميراث فرهنگی

2ـ بهترین  شخصيت سال  در محیط زيست و میراث طبيعی.

3ـ بهترین شخصیت سال در میراث غیرملموس

و  به:

ـ بهترین هنرمند سال (در رشته های مختلف) که تازه ترین کار، یا مجموع کارهایش در جهت پیشبرد فرهنگ و هنر ایران بوده باشد.

و به:

ـ بهترین نهاد مدنی،  سازمان و يا فردی که در شهر یا منطقه ی خود با هدف آگاهی سازی، نگاهبانی و نجات ميراث های فرهنگی يا طبيعی ايران تلاش کرده است.

طبيعی است که  این انتخاب ها هرگز به معناي ناديده گرفتن کوشش هاي ارزشمند ديگران نيست. ما فقط از ميان کسانی که، به طور مستقل، در زمينه هاي مربوط به نگاهبانی و نجات گنجينه هاي بشري، در طول يک سال گذشته و یا سال های قبل، و به گونه اي پيوسته  و بيشتر از ديگران کوشا بوده اند  اين انتخاب را انجام می دهيم.

لارم است در همين جا بهترين سپاس های خود را تقديم به شخصيت های فرهنگی، اجتماعی و روزنامه نگارانی کنيم که همواره از همراهی ها، پشتيبانی ها، و ياری های به موقع آنان در روزهای مهم  و رويدادهای اساسی در ارتباط با ميراث فرهنگی و طبيعی ملی و بشری ايرانزمين برخورداربوده ايم

نيز به کارمندان، کارشناسان، و باستانشناسان زحمتکش و کوشنده ی سازمان ميراث فرهنگی و سازمان محيط زيست که با همه ی بدعملی های مديران اين سازمان ها، و با همه ی فشارها، سانسور ها، و آزارهايي که بر آن ها وجود دارد  با همه ی توان شان برای نجات ميراث های فرهنگی و طبيعی ايران تلاش می کنند درود فرستاده و عميق ترين سپاس های خود تقديمشان می کنيم.

با مهر و احترام
شکوه ميرزادگی
مسئول امور اجرایی بنياد ميراث پاسارگاد

شخصیت هایی که در سال های گذشته جایزه نوروز، را دریافت کرده اند

spring flowers_1