نوشته ها و گفته ها

در شصتمین سالگرد حق رای زنان و تقسیم اراضی  در ایران:  دلیل مخالفت خمینی و دیگرروحانیون ـ سیاوش سعادتیان 

برگرفته از رادیو فردا امروز شصتمین سالگرد برگزاری همه‌پرسی درباره برنامه اصلاحات اجتماعی-اقتصادی محمدرضا شاه پهلوی است. اصلاحاتی که به «انقلاب سفید» شهرت دارد –

< ادامه مطلب

گفته های ایران ستیزانه و دشمنانه «رییس ایرانشناسی» حکومت اسلامی در ارتباط با فرزندان مبارز ایران: آغاز دیرهنگام اعدام ها، اشکال بزرگ قوه قضاییه

سال هاست که ما، در« بنیاد میراث پاسارگاد» فریاد زده ایم: در پی انقلاب اسلامی ما چیزی به نام ایرانشناسی نداریم، حتی بخش های ایرانشناسی

< ادامه مطلب

گفتگوی بابک ادیبیان با دکتر نیره انصاری، حقوقدان و مشاور حقوقی بنیاد میراث پاسارگاد، درباره جنبه های حقوقی قرارداد حکومت اسلامی و چین

قرارداد جمهوری اسلامی و چین، فاجعه ای که در آغاز سال 1400 بر سر ایران آمده است بابک ادیبیان: خانم دکتر انصاری گرامی ، سپاسگزارم برای

< ادامه مطلب